Cysylltwch...... Contact us

Admire the circular, castellated Georgian banqueting house at the Kymin

Admire the circular, castellated Georgian banqueting house at the Kymin

Ymddiriedolaeth Genedlaethol
National Trust
Sgwar y Drindod/Trinity Square
Llandudno
Conwy
LL30 2DE

Ffon/Phone: 01492 860123
Ffacs/Fax: 01492 860233
Ebost/Email: wa.customerenquiries@nationaltrust.org.uk
 

Rhowch alwad ffon... Give us a call

  • Ymholiadau'r wasg / Media enquiries 01492 863441 or 07768 424394
  • Ymholiadau gwirfoddoli / Volunteering enquiries 01492 860123

Follow us on Facebook

Follow us on Twitter

Cysylltwch...... Contact us

Ymddiriedolaeth Genedlaethol
National Trust

Sgwar y Drindod/Trinity Square
Llandudno
Conwy
LL30 2DE

Ffon/Phone: 01492 860 123
Ffacs/Fax: 01492 860 233
Ebost/Email: wa.customerenquiries@nationaltrust.org.uk

Rhowch alwad ffon... Give us a call

  • Ymholiadau'r wasg / Press enquiries 01492 863 400
  • Ymholiadau gwirfoddoli / Volunteering enquiries 01492 860 123
  • Ymgynghorydd marchnata / Marketing consultant 01492 863 404