Postiadau diweddaraf

09 Mar 18

Dŵr y môr yn rhewi!

Mae'n rhaid ei bod hi'n oer os yw dŵr hallt rhewi'n gorn! Cyrhaeddodd y 'dihiryn o'r dwyrain' ein glannau'r mis yma a thrawsnewid y morfa yn gylch sglefrio iâ!

Morfa Cwm Ivy yn rhewi'n gorn yng ngaeaf 2018, Gŵyr

05 Feb 18

Y pantri'n llawn

Hyd yn oed yn yr oerfel, mae Cwm Ivy yn dal i fod yn ffynhonnell hanfodol o fwyd i bob math o adar, gan gynnwys y ji-binc yma, sy'n cael saib ar ôl bwydo ar hadau'r morfa.

Y ji-binc yn dod i fwydo yn y gaeaf yng Nghwm Ivy, Gŵyr

14 Dec 17

Planhigion y morfa heli ym mhobman

Mae'r planhigion hyn, sydd wedi addasu'n arbennig i allu dioddef halen, i'w gweld ym mhob twll a chornel yng Nghwm Ivy - dyma Glustog Fair yn tyfu ar goeden..!

Mae planhigion y morfa heli'n tyfu ym mhobman - hyd yn oed ar goed ym Morfa Cwm Ivy, Gŵyr