Llinell amser

18 Jul 16

A’r pedwerydd ysgolhaig yw..James Evans o Faesyfed

Mae ganddo ef brofiad o ffermio defaid a gwartheg yn Sir Faesyfed ac mae’n edrych ymlaen at yr heriau newydd sydd o’i flaen, “Ni allaf aros! Rwyf wedi bod yn helpu ar ffermydd ers yn fachgen ifanc, ond nid wyf erioed wedi cael y cyfle i redeg fy fferm fy hun o’r blaen” meddai James.

Owain Jones handing the shepherds crook to new scholar James Evans