Skip to content

Fy Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Pâr o ddwylo’n dal dyfais llechen, yn pori gwefan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
Porwch wefan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar eich dyfais llechen | © National Trust Images/James Dobson

Rydyn ni’n gwneud rhai newidiadau hanfodol i’n gwefan a’n systemau TG sy’n golygu nad yw Fy Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar gael ar hyn o bryd. Dysgwch sut y gallwch barhau i wneud newidiadau i’ch cyfrif, gan gynnwys newid eich manylion ac archebu sticer car newydd.

Newid eich manylion

Mae’n ddrwg gennym, ond ni allwch ddiweddaru unrhyw wybodaeth yn eich cyfrif Fy Ymddiriedolaeth Genedlaethol am y tro, ond gall ein Canolfan Gwasanaeth Cefnogwyr wneud newidiadau i chi. Gallant eich helpu i ddiweddaru eich manylion personol, diwygio neu sefydlu Debyd Uniongyrchol a mwy.

Ffoniwch 0344 800 1895 (cyfraddau galw lleol) neu e-bostiwch enquiries@nationaltrust.org.uk i wneud unrhyw newidiadau.

Archebu sticer car newydd

Os hoffech wneud cais am sticer car newydd, cysylltwch â’r Ganolfan Gwasanaeth Cefnogwyr ar 0344 800 1895 (cyfraddau galw lleol) neu e-bostiwch enquiries@nationaltrust.org.uk.

Siopa ar-lein

Rydyn ni hefyd wedi gwneud rhai newidiadau i sut rydych chi’n archebu o’n siop ar-lein, sy’n golygu y bydd angen i chi ailosod eich cyfrinair ar gyfer eich cyfrif Siop yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol y tro nesaf y byddwch yn mewngofnodi. Dim ond unwaith y bydd angen i chi wneud hyn.

Os oes angen help arnoch yn ailosod eich cyfrinair, gallwch gysylltu â thîm gwasanaeth cwsmeriaid ein siop ar-lein drwy ffonio 0300 123 2025 (cyfraddau galw lleol) neu e-bostio online.shop@nationaltrust.org.uk.

Diolch am eich amynedd wrth i ni wneud y newidiadau hyn. Gyda’ch cefnogaeth barhaus, gallwn ofalu am natur, harddwch a hanes i bawb, am byth.

Visitors at the Christmas market at Waddesdon Manor, Buckinghamshire

Ble fydd eich ymweliad nesaf?

Darganfyddwch lawer o erddi, tai hanesyddol, diwrnodau allan ar yr arfordir a mwy.

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Member of reception staff holding out map of property for a visitor at Hardwick, Derbyshire

Canolfan gymorth 

Dewch o hyd i wybodaeth am ddod yn aelod, ymweld, gwirfoddoli neu wneud rhodd. (Saesneg yn unig)

Visitors at Wimpole Estate, Cambridgeshire

Ymholiadau aelodaeth 

Dysgwch am y gwahanol fathau o aelodaeth sydd ar gael, dysgwch sut i newid eich manylion neu adnewyddu eich aelodaeth ar-lein a llawer mwy.

Visitors at Red House, Kent
Erthygl
Erthygl

Darganfyddwch ap yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Lawrlwythwch ap yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar gyfer ffonau symudol a thabledi i ddatgloi byd newydd o ddarganfyddiadau, gyda gwybodaeth am fwy na 500 o lefydd arbennig ledled y DU. (Saesneg yn unig)