Nadolig yn Nhŷ Aberconwy

Santa’n ymweld â Thŷ Aberconwy

Eleni, beth am ddod nôl mewn amser efo ni i oes mwy traddodiadol y dyddiau a fu pan roedd teganau’n defnyddio’r dychymyg nid yn dibynnu ar y we.

Cyn i’r tîm cadwraeth ddechrau paratoi’r tŷ gyda’u gofal arferol at ei seibiant dros y gaeaf, mae un ymwelydd pwysig iawn yn dod aton ni i aros gynta’. 


Bydd Siôn Corn ei hun yn dod draw am noson hwyliog cyn iddo ddechrau ar ei daith fawr i ddosbarthu anrhegion ar Noswyl Nadolig.

Ho, ho, ho...

Rydyn ni wrth ein bodd efo’r naws lledrithiol, hen ffasiwn, sydd yn Nhŷ Aberconwy yr adeg yma o’r flwyddyn. A gobeithio y gall ymweliad â Siôn Corn yn ei stafell eistedd glyd wneud ichi anghofio gwallgofrwydd y paratoadau Nadolig, am eiliad beth bynnag.

" Mae plant ac oedolion yn amlwg yn mwynhau dod i weld adeilad mor hen a llawn cymeriad wedi’i addurno’n barod at y Dolig. Mae’n rhoi teimlad cynnes i’r teulu i gyd."
- Gwirfoddolwr yn Nhŷ Aberconwy

Ar ôl inni roi enw coblyn i chi, fe gewch chi gamu i fyny’r grisiau pren i’r gweithdy teganau i gael eich atgoffa o’r teganau roedd plant ers talwm yn chwarae efo nhw. 


Bydd y coblynnod wedyn yn helpu’r rhai bach i sgrifennu eu rhestr Nadolig i Siôn Corn ar bapur arbennig, cyn ei rowlio’n barod i’w roi yn nwylo’r dyn mawr rhadlon ei hun. 

Amseroedd a phrisiau

Sadwrn a Sul, 3, 4, 10, 11, 17 ac 18 Rhagfyr
Llun a Mawrth 19 ac 20 Rhagfyr
11am-3.30pm
£7.50 i bob plentyn – yn cynnwys anrheg.

Hwyl yr ŵyl a hud yr oes a fu

Bydd yr ymweliad unigryw yma efo Siôn Corn yn eich llenwi gydag ysbryd a naws y Nadolig fel roedd yn cael ei ddathlu flynyddoedd yn ôl.


Dewch draw yn eich siwmper Nadolig orau a llond hosan o hwyl yr ŵyl – ac os oes angen mwy arnoch chi, mae gennym ni ddigon yn sbâr! 

Father Christmas in his sitting room at Aberconwy House, Conwy, North Wales

Archebwch ymweliad â Siôn Corn

Archebwch ar-lein i drefnu eich ymweliad hudolus â Siôn Corn. Bydd yn osgoi ciwiau hir neu siom ar y diwrnod. Mae’r digwyddiad yma’n boblogaidd iawn ac mae cyfyngiad ar nifer y llefydd.