Prosiect Tŷ Aberconwy

Prosiect
Tŷ Aberconwy, Conwy

Mae cau ein drysau yn ystod pandemig coronafeirws wedi cynnig cyfle ni edrych o’r newydd ar Dŷ Aberconwy. Y tro diwethaf i ni ailwampio ein cyflwyniad yn sylweddol oedd yng nghanol yr 1990au. Pan fyddwn yn ailagor y flwyddyn nesaf, byddwn yn defnyddio dulliau gwahanol i gyflwyno hanes difyr y tŷ canoloesol hwn a arferai fod yn eiddo i fasnachwr.

Tirnod yng Nghonwy

Adeiladwyd Tŷ Aberconwy yn y bedwaredd ganrif ar ddeg a dyma’r unig dŷ masnachwr canoloesol o’i fath sydd wedi goroesi yng Nghonwy. Mae’r ddau lawr cerrig yn cynnal llawr uchaf o drawstiau pren sy’n ymwthio uwchben y stryd.

Mae hanes cynnar y tŷ yn dipyn o ddirgelwch ond daeth i ofal yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn 1934, ar ôl cael ei brynu gan Alexander Campbell Blair a wnaeth ei achub rhag cael ei anfon i America.
 

Golwg newydd

Mae Tŷ Aberconwy wedi cael sawl defnydd ar hyd y blynyddoedd fel lleoliad cymdeithasol yn nhref brysur Conwy. Rydym yn ymgysylltu â'r gymuned, partneriaid a rhanddeiliaid i ddatblygu model ar gyfer defnyddio’r adeilad pwysig hwn yn y dyfodol. Mae Tŷ Aberconwy yn adeilad pwysig yn y gymuned leol, a bydd y gymuned yma'n flaenoriaeth wrth fynd ymlaen. Cadwch lygad ar y dudalen hon i gael rhagor o wybodaeth wrth i ni ddatblygu ein cynlluniau.

Postiadau diweddaraf

06 Jul 21

Creaduriaid chwedlonol

Ewch am dro heibio Tŷ Aberconwy yr haf hwn a chadwch lygad am bob math o greaduriaid chwedlonol a llysiau difyr yn syllu arnoch o’r ffenestri. Wedi’u hysbrydoli gan ddarluniau ar ymylon llyfrau canoloesol, cafodd y gwaith celf hwn ei greu gan blant 10 ac 11 oed o Ysgol Porth y Felin fel rhan o’u hastudiaeth i hanes Tŷ Aberconwy fel canolfan fasnach yn yr oesoedd canol. Bydd y gwaith celf creadigol i’w weld yn ffenestri Tŷ Aberconwy tan ddechrau mis Tachwedd, ac yn yr Academi Frenhinol Gymreig rhwng 14 Medi a dechrau mis Tachwedd.

Gwaith celf plant yn llenwi’r ffenestri yn Nhŷ Aberconwy, Conwy, Cymru