Darganfod Aberdulais

Teulu yn ymweld ag Aberdulais yng Nghastell-nedd

Mae Aberdulais yn chwyldro diwydiannol yn ei rhinwedd ei hun, safle lle mae dŵr wedi rhaeadru am ganrifoedd a lle mae arloesedd wedi harneisio ei bŵer.

Byddwch yn ymweld â’r olion gwaith tunplat wedi’i bweru gan ddŵr hynaf sy’n goroesi ym Mhrydain, safle lle mae afon Dulais a’r rhaeadr hardd yn sefyll wrth ei galon.

Gallwch fynd o gwmpas y safle a dychmygu bwrlwm yr oes a fu; dwsinau o weithwyr ar y safle, ffwrneisi yn llosgi drwy’r dydd a’r tunplat yn cael ei baratoi i’w gludo o amgylch y wlad.  

" Roedd hi mor boeth roeddwn i’n chwysu chwartiau"
- Gweithiwr tun 8 oed

Mae Aberdulais yn llawn hanes, nid yw cyfnod y tunplat ond yn rhan o’i stori. Am flynyddoedd, hwn oedd safle technegau diwydiannol arbrofol, man geni masgynhyrchu modern. Mae ffilm ar y safle yn rhannu rhywfaint o’r stori hon ochr yn ochr â’n gofod dehongli. Gall ymwelwyr iau wisgo i fyny, archwilio’r safle ac esgus eu bod yn un o’n gweithwyr tunplat.

Hyd heddiw rydym yn parhau i harneisio pŵer dŵr yn Aberdulais; ni allwch fethu’r olwyn ddŵr ryfeddol sy’n sefyll yn falch ac sy’n dal i gynhyrchu trydan ar gyfer y safle.

Mae gennym hefyd Ganolfan Ymwelwyr, Siop ac ystafell de yr Hen Ysgoldy, safle’r Ysgol Fictoraidd wreiddiol, ac ni fyddai’r ymweliad yn gyflawn heb ein siop lyfrau ail-law lle gallwch godi bargen.