Dysgu yn Aberdulais

Ystafell ddosbarth Fictoraidd

Aberdulais, safle diwydiannol o arbrofi, safle sy’n tywys eich ysgol ar daith drwy fywyd gweithiol plentyn yng Ngwaith Tun Aberdulais

Teithiwch yn ôl drwy amser, gwisgwch lan a dychmygwch sut roedd bywyd i’r plant oedd yn byw a gweithio yng ngwaith tun Aberdulais, a dysgwch sut roedd eu bywydau’n wahanol i’n rhai ni heddiw.

Gall agweddau eraill ar y rhaglen ysgolion ganolbwyntio ar bŵer trydan dŵr – mae olwyn ddŵr fwyaf Ewrop ar y safle, neu crwydrwch yn yr awyr iach gyda’n rhaglen ‘50 o bethau’.
Ar gyfer plant o ba oedran mae ein rhaglen ysgolion?

Mae ein rhaglenni’n darparu ar gyfer cyfnodau allweddol 1, 2 a 3. Rydyn ni hefyd wedi datblygu pecyn addysgol i deuluoedd sy’n addysgu eu plant yn y cartref a gallwn groesawu grwpiau addysgol ar ymweliadau hunan-dywys.  

Pa fath o raglenni gallwn ni eu cynnig?
Gall ein hamrywiaeth o sesiynau ganolbwyntio ar fywyd Oes Fictoria yn y Gwaith Tun, diogelu ein gorffennol neu grwydro yn yr awyr agored. Mae’r sesiynau hyn yn canolbwyntio ar agweddau gwahanol ar y cwricwlwm, gan gynnwys Hanes, Celf, Daearyddiaeth a Gwyddoniaeth.

Pryd rydyn ni’n cynnig y sesiynau?
•    Sesiwn 1 – Bore:             10:30 – 12:30
•    Sesiwn 2 – Prynhawn:     13:00 – 15:00
•    Sesiwn 3 (dewisol):          11:00 – 14:00
 

Beth yw’r gost?
Ymweliadau hunan-dywys 
•    Aelodau Grŵp Addysgol: Am Ddim 
•    Unigolion nad ydynt yn aelodau: £3.30 y plentyn (£2.30 mynediad grŵp + £1 deunyddiau)

Teithiau Tywys 
•    Aelodau Grŵp Addysgol: Mynediad am ddim a £2 y plentyn am y sesiwn 
•    Unigolion nad ydynt yn aelodau: £4.30 (£2.30 mynediad grŵp + £2 ffi dywys)

Os oes gan eich ysgol ddiddordeb mewn bod yn Aelod Grŵp Addysgol neu grŵp addysg, ewch i’r dudalen aelodaeth i weld y manylion llawn a’r prisiau.

Ymweld fel grŵp hunan-dywys 
Rydyn ni’n croesawu grwpiau sydd am arwain eu gweithgareddau eu hunain ar eu hymweliad ag Aberdulais. Gofynnwn i chi drefnu eich ymweliad gyda ni ymlaen llaw i sicrhau y gallwn fodloni eich anghenion ar y dydd.

Mae gennym ystafell ddigwyddiadau ar y safle y gallwch ei defnyddio i storio pethau ac ati tra eich bod yn mwynhau’r hyn sydd ar gael ar y safle.

Sut mae trefnu ymweliad?  Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am yr hyn rydyn ni’n ei gynnig neu drafod sut y gallwn deilwra ymweliad i fodloni gofynion eich ysgol chi, ffoniwch 01639 636674 neu e-bostiwch aberdulais@nationaltrust.org.uk