Gwyliau’r Pasg yn Aberdulais

Spring time fun at Aberdulais

Sbonciwch draw i ddatrys cliwiau Bwni, neu dewch i fwynhau natur a bywyd gwyllt wrth i Aberdulais ddeffro o’i thrwmgwsg.

Moron Melys!

Beth am ymuno â ni yn helfa drysor Bwni dros wyliau’r Pasg (14-17 Ebrill)*?

Allwch chi ddod o hyd i’r 9 moronen i helpu Bwni i wneud ei gacen foron? Bydd angen i chi edrych ym mhob twll a chornel i ddod o hyd i’r trysor.

Casglwch fap trysor o’r dderbynfa a dechreuwch chwilio.

£2 yr helfa (Bydd angen talu’r ffioedd mynediad arferol. Am ddim i aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol)
 

Aberdulais yn Deffro 


Wrth i fyd natur ddeffro ar ôl y gaeaf hir, fe welwch yr adar a’r gwenyn yn dychwelyd i Aberdulais. Beth allwch chi ei weld? Dewch i gael awgrymiadau ar sut i greu cartref ar gyfer anifail gwyllt.

Cadwch lygad allan am y Fronfraith Fach a’r Siglen Lwyd ar yr afon (maen nhw’n chwilio am bryfed i’w bwyta) a mwynhewch liwiau’r cennin Pedr a’r lili wen fach yn blodeuo. 

Galwch wrth y bwrdd ’50 peth’ a chasglwch daflen hela pryfed neu wylio adar i weld beth allwch chi ei weld wrth grwydro.

Mae gweithgareddau ar gael bob dydd yn ystod gwyliau’r Pasg (ac eithrio 14-17 Ebrill)

*Awgrymiadau defnyddiol...

Rydyn ni’n disgwyl bod yn brysur dros wyliau’r Pasg, ond peidiwch â phoeni, dyma rai awgrymiadau i’ch helpu i gael y gorau allan o’ch dydd.

Mae ein maes parcio gyferbyn â’r eiddo, ond os yw’n llawn gallwch barcio wrth ymyl y ffordd (amser aros o 3 awr).

Mae gennym ystafell de fach hyfryd, sy’n llawn hanes a chymeriad (ystafell de Hen Dŷ’r Ysgol) yn gweini bwyd poeth ac oer, ynghyd â chacennau, tameidiau bach a diodydd. Mae’r ystafell de yn cynnig bwyd poeth rhwng 12 a 3:30pm, ond mae amrywiaeth o frechdanau a chrystiau ar gael y tu allan i’r oriau hyn. Mae digon o opsiynau cludfwyd ar gael hefyd os ydych am fynd â rhywbeth allan gyda chi.

Fe welwch nifer o feinciau picnic os ydych am ddod â’ch cinio eich hun, neu beth am ddod â blanced i ymlacio ar y lawnt?

Gallwch dalu am eich helfa yn y ganolfan ymwelwyr wrth gyrraedd. Y gost yw £2 yr helfa, gan gynnwys gwobr siocled! (Bydd gwobr nad yw’n felys ar gael i blant nad ydynt yn gallu bwyta siocled).  

Ac yn olaf... diolch...

Drwy ymweld â ni y Pasg hwn, rydych chi’n ein helpu i gadw Aberdulais yn lle arbennig ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Diolch yn fawr.