Gwyliau’r Pasg yn Aberdulais

Spring time fun at Aberdulais

Os ydych chi’n edrych am hwyl i’r teulu dros y Pasg – beth am ymuno â ni am antur anghenfil afon gan weld sawl wŷ fyddwch chi’n ddarganfod ar Helfa Wyau Pasg Cadbury.

Helfa Wyau Pasg Cadbury

30 Mawrth – 2 Ebrill 2018

Mae anghenfil wedi gadael ei wyau ym mhobman yn Aberdulais.

Ydych chi’n ddigon dewr i ddarganfod beth sy’n llechu o dan y dŵr? Dilynwch yr helfa i ddarganfod y cliwiau – gan gofio cadw llygad allan am wyau’r anghenfil.

A pheidiwch a cholli’r cyfle i fwynhau rhai o’n rhywogaethau cynhenid gyda’n arbenigwr bywyd gwyllt.

£2 yr helfa i gynnwys gwobr siocled Cadbury (prisiau mynediad arferol yn daladwy)

Creaduriaid yr afon

3 – 15 Ebrill 2018

Ry’ ni’n cadw llygad ar fywyd gwyllt y Pasg hwn gan ddod i adnabod y creaduriaid sy’n byw yn ein dyfroedd. 

Dewch i weld yr arddangosfa i ddysgu beth sy’n cuddio yng ngwely’r afon, yn ogystal, cewch fwynhau creu anghenfil, neu chwilota am y creaduriaid ar ein llwybr anghenfil.
Mae rhywbeth i bawb dros y Pasg hwn. 

*Awgrymiadau defnyddiol...

Rydyn ni’n disgwyl bod yn brysur dros wyliau’r Pasg, ond peidiwch â phoeni, dyma rai awgrymiadau i’ch helpu i gael y gorau allan o’ch dydd.

Mae ein maes parcio gyferbyn â’r eiddo, ond os yw’n llawn gallwch barcio wrth ymyl y ffordd (amser aros o 3 awr).

Mae gennym ystafell de fach hyfryd, sy’n llawn hanes a chymeriad (ystafell de Hen Dŷ’r Ysgol) yn gweini bwyd poeth ac oer, ynghyd â chacennau, tameidiau bach a diodydd. Mae’r ystafell de yn cynnig bwyd poeth rhwng 12 a 2:30pm, ond mae amrywiaeth o frechdanau ar gael y tu allan i’r oriau hyn. Mae digon o opsiynau cludfwyd ar gael hefyd os ydych am fynd â rhywbeth allan gyda chi.

Fe welwch nifer o feinciau picnic os ydych am ddod â’ch cinio eich hun, neu beth am ddod â blanced i ymlacio ar y lawnt?

Gallwch dalu am eich helfa yn y ganolfan ymwelwyr wrth gyrraedd. Y gost yw £2 yr helfa, gan gynnwys gwobr siocled! (Bydd gwobr nad yw’n felys ar gael i blant nad ydynt yn gallu bwyta siocled).  

Ac yn olaf... diolch...

Drwy ymweld â ni y Pasg hwn, rydych chi’n ein helpu i gadw Aberdulais yn lle arbennig ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Diolch yn fawr.