Lluniau Priodas yn Aberdulais

Wedding image at Aberdulais Waterwheel

Dyma’ch diwrnod arbennig chi. Mae angen cefndir hardd arnoch i gofio diwrnod eich priodas. Does dim angen i chi edrych ymhellach...

Arlliwiau ysgafn o wyrdd a gwyn i gyd-fynd â’r tusw blodau – cenllif o ddŵr, weithiau’n dawel, weithiau’n wyllt. Beth allai fod yn fwy rhamantus na rhaeadr fel cefndir i’ch lluniau priodas?

Mae ein golygfeydd ysblennydd yn gwneud Gwaith Tun a Rhaeadr Aberdulais yn gefndir rhamantus i’ch albwm priodas.

Mae’r costau perthnasol fel a ganlyn:

  • £60 fesul sesiwn ffilmio, am hyd at 30 o westeion (yng nghwmni aelod o staff Aberdulais)
  • Mae mynediad am ddim i’r briodferch, y priodfab, y ffotograffydd (ffotograffwyr) a’r fideograffwyr.
  • Rhaid i niferoedd gwesteion sy’n fwy na 30 fod yng nghwmni staff a byddwn yn codi cyfradd o £2.50 fesul gwestai ychwanegol
  • Mae mynediad am ddim i blant o dan 5 oed.

Nodiadau

  • Yn dibynnu ar y dyddiad rydych am ddod i’r safle i dynnu lluniau mae’n bosibl y byddwn ar agor i’r cyhoedd cyffredinol.
  • Holwch adeg trefnu dyddiad.
  • Nid yw’r prisiau’n cynnwys TAW.
  • Bydd gwesteion yn talu unrhyw gostau ychwanegol. Mae hyn yn cynnwys mynediad i’r safle y tu allan i oriau.
  • Mae’r Tâl Priodas yn cynnwys lluniau llonydd a ffilmio fideo.
  • Mae’r prisiau’n cynnwys defnydd llawn o’r safle.

Nid yw’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofyn i chi ddefnyddio cyflenwr penodol, nag yn mynnu hawlfraint ar gyfer unrhyw un o’r lluniau, ond byddwn yn ddiolchgar pe byddai’r gwesteion yn barod i’w cyflenwi i ni at ddibenion hyrwyddo.

Lle y bo’n bosibl rydym yn argymell bod y Briodferch a/neu’r Priodfab a’r ffotograffydd yn cerdded trwy’r safle gyda ni cyn eu diwrnod arbennig i sicrhau eu bod yn hapus gyda’r lleoliad ac i drafod unrhyw ofynion penodol.

Ffurflen archebu ffotograffiaeth Aberdulais (PDF / 0.1171875MB) download