Y Corn Simnai yn Aberdulais

Corn simnai Aberdulais

Y corn neu’r cyrn simnai fyddai’r unig ran weladwy o weithfeydd Aberdulais ar y pryd.

Fe’u defnyddiwyd yn bennaf i gael gwared ar nwyon gwastraff o’r ceunant. Saif y corn presennol ar uchder o 18 metr. Mae ffotograffau cynnar yn dangos y bu dau gorn ar y safle hwn ac mae’n bosibl y bu tri chorn ar un adeg. 

Y corn a’r ffwrnais anelio wrth ei ochr yw’r olion sydd wedi’u cadw orau o gyfnod y tunplat.

Ffwrnais anelio

Mae anelio yn broses o dwymo ac oeri i atal breuder. Daethpwyd â haenau tenau o haearn o’r Felin Rolio i’w bwydo i’r ffwrnais. Cafodd yr haenau eu haildwymo a’u hoeri gan ddefnyddio dŵr. Byddai’r dŵr wedyn yn rhedeg allan i’r afon. Gallwch weld yr arllwysfa hon o dan y bompren.
 
Byddai camau a arweiniodd i lawr i’r blwch tân, a ddifrodwyd gan wres, wedi rhoi mynediad i fechgyn mor ifanc ag wyth oed. Bydden  nhw’n dringo i lawr i racanu’r lludw allan. Roedd yn waith brwnt – a pheryglus.