Y Siop Anrhegion yn Aberdulais

Y tu mewn i’r siop anrhegion yn Aberdulais

Mae rhywbeth at ddant, a phoced pawb...

Ein dewis o nwyddau

Ry’n ni’n gwerthu amrywiaeth eang o anrhegion a chofroddion arbennig, sy’n amrywio o deganau a gweithgareddau plant, i fagiau a llyfrau. Mae yma syniadau ar gyfer anrhegion i’r cartref neu ategolion ar gyfer yr ardd, yn ogystal â nwyddau tymhorol a nwyddau gyda brand yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Mae mapiau, taflenni teithiau cerdded a phob math o hanfodion awyr agored ar gael hefyd, yn cynnwys blancedi, stolion a nwyddau picnic.

Crefftau a chynnyrch lleol

Mae llawer o’n nwyddau yn dod oddi wrth gyflenwyr lleol, ac felly mae teimlad Cymreig iawn iddyn nhw, yn enwedig y bwydydd a’r tecstilau.

Beth am flasu ein bwyd lleol Cymreig - mêl, wafflau, pice ar y maen, hufen iâ? Mae llyfrau coginio ar werth yma hefyd.

Edrychwch ar ein horiau agor a dewch draw i’n gweld ni.