Llwybr Craig Glwadys

Llwybr cerdded

Cewch fwynhau golygfeydd braf o ran isaf Cwm Nedd o fannau uchaf y gylchdaith hon, sy’n cysylltu â phentref Llangatwg Nedd

Mwynhewch yr awyr iach ar hyd llwybr Camlas Nedd

Ffurfiwyd y bryn serth, garw gan rewlif yn ystod yr Oes Iâ ddiwethaf. Yn y parc fe welwch ddwy gyfres o glogwyni uchel, fertigol o dywodfaen Pennant.

Stepiau pren ar hyd llwybr y goedwig yng Nghraig Gwladys

Map

Map route for Craig Gwladys walk

Dechrau:

Gwaith Tun a Rhaeadr Aberdulais, cyf.grid : SS769995

1

Trowch i’r dde allan o fynedfa Rhaeadr Aberdulais a dilynwch y palmant nes i chi gyrraedd set o stepiau. Bydd y rhain yn mynd â chi i stad fechan o dai ac yna i’r ffordd. Ewch lan y rhiw nes i chi gyrraedd mynedfa’r parc ar eich ochr chwith, yn union ar ôl Ysgol Gynradd Cilffriw.

Darllen mwy

2

Dilynwch y llwybr ar eich llaw chwith i’r maes parcio uchaf. Trowch i’r chwaith ar hyd nant fechan am rhyw 10 llath (9 medr).

3

Dilynwch y llwybr i fyny allt serth nes cyrraedd cyffordd-T, a throwch yma i’r chwith

Darllen mwy

4

Daliwch i fynd i ben y bryn, gyda’r goedwig ar eich llaw chwith a Chwrs Golff Castell Nedd ar eich llaw dde. Mae golygfeydd syfrdanol o Gymoedd Nedd a Dulais o’r fan hon.

Darllen mwy

5

Dilynwch y llwybr yn ôl i lawr y rhiw nes i chi gyrraedd ffordd ‘dram’ sydd wedi ei nodi’n amlwg. Mae’r ffordd fach hon yn mynd â chi lawr i’r briffordd yng nghanol pentref Langatwg Nedd. Croeswch y ffordd a dilynwch lwybr byr at ymyl y gamlas.

Darllen mwy

6

Trowch i’r chwith ac i lwybr y gamlas.

Darllen mwy

7

Dilynwch y llwybr at fasn y gamlas. Trowch i’r dde dan hen bont rheilffordd ac yna i’r dde eto at y ffordd gerllaw’r Railway Inn. Croeswch y bont dros yr Afon Nedd a throwch yn syth i’r dde. Pasiwch y Royal British Legion a dilynwch y llwybr o dan y ffordd ddeuol ac fe ddewch allan ar y ffordd gyferbyn â Rhaeadr Aberdulais.

Darllen mwy

Diwedd:

Gwaith Tun a Rhaeadr Aberdulais, cyf.grid : SS769995

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Llwybr Craig Glwadys

Tirwedd

Cau

Mae’r daith yn dilyn llwybrau neu ffyrdd gydag arwynebedd da, yn bennaf drwy goedwigoedd, ac mae’n ymuno â ffyrdd gyda phalmentydd mewn sawl man. Mae’r parc yn 1 filltir (1.6 km) o hyd ond mae’n codi 500tr (152m), o 80tr (24.3m) uwchben lefel y môr i 575 tr (175m).

Cyngor Nedd Port Talbot sy’n gofalu am y parc. Maen nhw’n rhedeg y lle gyda chefnogaeth gwirfoddolwyr sy’n rhan o grŵp Cyfeillion Craig Gwladys.

Mae’r llwybr hwn yn grêt ar gyfer cŵn.

Llwybr Craig Glwadys

Cysylltwch â ni

Cau
Llwybr Craig Glwadys

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Craig Gwladys Country Park, Cadoxton, near Neath
Ar drên

Gorsaf Castell Nedd 3 milltir (4.8 km)

Ar y ffordd

O’r dwyrain, de neu orllewin: Ar Gyffordd 43 ar yr M4, dilynwch yr A465 gydag arwydd am Ferthyr Tydfil. Gadewch yr A465 ar y gyffordd gyda’r A4109, gydag arwydd am Seven Sisters (Blaendulais). Ar y cylchdro cymerwch y drydedd allanfa (A4109). Mae Rhaeadr Aberdulais tua 200 llath (180m) o’ch blaen ar yr ochr chwith. Mae parcio am ddim ar ochr y ffordd gyferbyn â’r safle.

O’r gogledd: Dilynwch yr A465 tua’r de at Gastell Nedd. Gadewch ar gyffordd A4109 gydag arwydd am Seven Sisters (Blaendulais). Dilynwch yr arwyddion brown am Aberdulais

Ar fws

Mae gwasanaethau 154 a 158 o Gastell Nedd yn aros tu fas i’r giât.

Ar feic

Dilynwch lwybr y gamlas i fyny o B&Q Castell Nedd. Mae Llwybr Beics Cenedlaethol Rhif 47 yn pasio’r fynedfa. Mae’n bosib parcio’ch beics yn y parc.

Llwybr Craig Glwadys

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Mae croeso i gŵn
  • Parcio am ddim
  • Gallwch barcio eich beics