Cyfres Fyd-eang Plymio Clogwyni Red Bull yn dychwelyd i Sir Benfro

Y torfeydd ym Mhencampwriaeth Byd-Eang Plymio Clogwyni Red Bull

Bydd athletwyr eithafol o bedwar ban byd yn bwrw i’r dwfn yn Sir Benfro ym mis Medi wrth i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol estyn croeso eto i Gyfres Fyd-eang Plymio Clogwyni Red Bull.

Bydd Sinc (neu Shinc) Abereiddi, y safle cyntaf ym Mhrydain i groesawu’r gyfres yn 2012 ac eto yn 2013, yn llwyfan i un o naw cam y gystadleuaeth plymio clogwyni mwyaf yn y byd ar Fedi 10 ac 11, 2016.

Bydd ein lleoliad arfordirol dramatig yn herio elît plymio clogwyni wrth i gystadleuwyr neidio o lwyfannau’n hongian 20-27 medr uwchben y dŵr, er mwyn creu argraff ar y beirniaid.

Am y tro cyntaf yn y gystadleuaeth hon ym Mhrydain, Abereiddi fydd y lleoliad ar gyfer rowndiau’r dynion a’r menywod fel ei gilydd, a bydd pencampwyr presennol y byd, Gary Hunt a Rachelle Simpson, yn amddiffyn eu teitlau.

Y Shinc yw chweched cam y gyfres, a bydd y plymwyr proffesiynol hefyd yn teithio i Texas (UDA), Copenhagen (Denmarc), Azores (Portiwgal), La Rochelle (Ffrainc), Polignano a Mare (Yr Eidal), Mostar (Bosnia a Herzegovina), Sandanbeki (Siapan) a Dubai (EAU)

Sut mae cael tocynnau?

Mae’r holl docynnau gwylio ar gyfer y digwyddiad nawr wedi eu gwerthu. Am ragor o wybodaeth am amserlen y digwyddiad ac am y plymwyr sy’n cymryd rhan, ewch i wefan Red Bull.

" Mae cystadleuaeth drawiadol fel hon yn haeddu lleoliad trawiadol ac ry’n ni’n falch bod y Shinc yn Abereiddi wedi ei ddewis eleni eto i lwyfannu’r digwyddiad yma o ansawdd mor uchel. Ry’n ni’n gwybod y bydd Red Bull yn cymryd gofal mawr iawn gyda’r lle arbennig hwn, gan gynnig profiad eithriadol o bleserus i lawer o ymwelwyr. Ry’n ni wrth ein bodd i’w croesawu nôl."
- Andrew Tuddenham, Rheolwr yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Ngogledd Sir Benfro