Arfordir Solfach

Golygfa o Fae Sant Ffraid o Solfach uchaf

Important notice -

We’re reopening coast & countryside Pembrokeshire sites from 9 November. Under Welsh Government legislation, our places are only open to Wales residents and to groups of four or less (excluding children below 11) unless they are in the same household

Ar ben pentir y Gribin, uwchben Harbwr Solfach

Chwilio am olion ein gorffennol 

Mae olion y gorffennol ym mhob twll a chornel ar hyd arfordir Solfach; cewch weld caerau o Oes yr Haearn, odynnau calch a hen felinau..

Arfordir Solfach

Bwyta a siopa

Arfordir Solfach

Ein gwaith

Golygfa awyrol o faes awyr Tŷ Ddewi

Adfer cynefin ar faes Awyr Tŷ Ddewi 

Hen faes awyr sydd bellach yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig; dewch i weld sut ry’n ni wedi helpu adfer cynefin gweundir ar gyfer bywyd gwyllt.

Arfordir Solfach

Lleoedd i aros

Tu fas i fwthyn Treleddyd Fawr

Bythynnod gwyliau 

Hwnt ac yma ar draws gogledd Sir Benfro fe ddewch o hyd i fythynnod gwyliau hyfryd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Cewch fwynhau golygfeydd arfordirol, llwybrau cerdded ar fin y dŵr a digonedd o hanes difyr.