Bwyta yn yr awyr agored yng Ngardd Bodnant

Eistedd allan wrth Giosg y Glyn yng Ngardd Bodnant, Conwy

Oes yna leoliad gwell ar gyfer bwyta yn yr awyr agored? Go brin.

Byddwch yn falch o glywed fod gennym nawr ddau lecyn arlwyo yn yr awyr agored.  Mae Ciosg y Glyn, sydd wrth ymyl yr Hen Felin a Chaban Glas y Dorlan yn y Pen Pellaf, yn cynnig byrbrydau a diodydd. Mae Ciosg y Glyn yn cynnig hufen iâ hefyd.  Beth am brynu byrbryd i’w fwynhau wrth eistedd ar un o’r meinciau (neu hyd yn oed o flaen y tân yn y gaeaf) neu i fynd gyda chi wrth i chi ymlwybro o amgylch yr ardd.

Oriau Agor 

Ciosg y Glyn -  bob dydd rhwng y Pasg a Chalan Gaeaf 11am-3:30pm, ar benwythnosau yn unig rhwng mis Tachwedd a Chwefror 11am-3.00pm
 
Caban Glas y Dorlan - bob dydd rhwng y Pasg a Chalan Gaeaf 11-3:30pm os yw’r tywydd yn caniatáu.  Ar gau rhwng mis Tachwedd a mis Chwefror.
  

Dod â phicnic gyda chi?

Oeddech chi’n gwybod y gallwch nawr fwynhau picnic yn yr ardd?  Mae croeso i chi ddod â’ch picnic eich hun, neu gallwch brynu rhywbeth yn Ystafell De’r Pafiliwn i gario i’ch llecyn picnic delfrydol.  Mae yna ddigonedd o fannau gwych i fwynhau picnic, ond gofynnwn i chi beidio â chael picnic ar y terasau ffurfiol a’r lawntiau gerllaw'r Neuadd.