Chwilio am Y Geiriau Coll yng Ngardd Bodnant

Llwybr y Geiriau Coll, Gardd Bodnant, Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Cymru

Dros yr haf eleni ym Modnant rydyn ni’n gwahodd plant i ailddarganfod geiriau - a phrofiadau – byd natur, sy’n prysur fynd ar goll yn yr oes ddigidol sydd ohoni.

Mae ein llwybr natur wedi ei seilio ar lyfr o’r enw The Lost Words sydd wedi ei sgrifennu gan Robert McFarlane a’i ddylunio gan Jackie Morris. Mae’r llyfr yn trafod rhai o’r geiriau Saesneg sydd wedi eu colli o eiriaduron plant yn y blynyddoedd diweddar; mae geiriau fel ‘broadband’ a ‘chatroom’ wedi ymddangos ond mae rhai eraill sy’n disgrifio byd natur, fel y geiriau am goncyrs a mieri, wedi diflannu.

Drwy hanner tymor mis Mai a gwyliau’r haf bydd teuluoedd yn gallu dilyn llwybr syml eu hunain o gwmpas yr ardd yn chwilio am eiriau coll yn ymwneud ag anifeiliaid a phlanhigion. Daw’r llwybr i ben yn yr Hen Felin yn y Glyn, lle gall y plant ddarllen y llyfr cyfan.

Meddai swyddog digwyddiadau a chysylltu Gardd Bodnant, Charlie Stretton: “Rydyn ni’n ddigon lwcus yma ym Modnant i fod â nifer o’r geiriau coll yma – dyfrgi, glas y dorlan, rhedyn, madfall, clychau’r gog a brain, ymysg eraill, yn byw yn yr ardd. Bydd y llwybr yn mynd â theuluoedd i leoliadau lle gallen nhw fod mor lwcus â gweld rhai o’r pethau yma. Mae yna ‘swynion’ o gwmpas y llwybr hefyd, wedi eu sgrifennu mewn aur ar lechen Gymreig i’r plant hŷn a’r oedolion eu darllen.”

Bydd Llwybr y Geiriau Coll yn weithgaredd am ddim (ond codir y tâl arferol am ddod i’r ardd). Cysylltwch â swyddfa’r ardd drwy ffonio 01492 650460 i gael mwy o wybodaeth.