Haf i’r teulu yng Ngardd Bodnant

The Lost Words Trail at Bodnant Garden, National Trust Wales

Mae’r haf yn amser gwych i ddod yn agosach at natur a mwynhau gweithgareddau plentyndod go iawn yn ein her 50 peth #50Things. Pa un ai ydych chi’n darganfod am y tro cyntaf – neu’n ailddarganfod – yr hwyl o rasio darnau o bren ar afon, mae digonedd i’r teulu cyfan ei fwynhau.

Mae ein her '50 o bethau i’w gwneud cyn eich bod chi’n 11¾' yn dathlu pleserau plentyndod yn yr awyr agored, fel adeiladu den, rholio i lawr bryn, neu chwarae concyrs. Mae wedi dod yn ffefryn mawr gyda theuluoedd gan roi cyfle i blant gwblhau’r her 50 peth #50Things yn eu hamser eu hunain, ar safleoedd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy’r flwyddyn. 

Yng Ngardd Bodnant dros yr haf 2019 byddwn yn rhoi cynnig ar Bump o’r Pum Deg. Bydd cyfle i gwblhau pump o weithgareddau gwahanol yr her #50Things bob dydd yn ystod y gwyliau gyda gweithgaredd newydd bob tro y byddwch yn ymweld â ni, o Rasio darnau o bren ar afon i Adeiladu Den, a Chwilota am ffosiliau i Wylio Cymylau. Byddwn hefyd yn cynnal gweithgareddau tywysedig drwy gydol y gwyliau. Mae’r holl weithgareddau am ddim (codir tâl mynediad arferol i’r ardd) a byddant yn cael eu cynnal yn yr Hen Felin os bydd hi’n wlyb, oni nodir yn wahanol.  

  • 20-24 Gorffennaf: Celf Wyllt yn y Bwa Tresi Aur
  • 25-31 Gorffennaf: Creu Bom Hadau ar ddôl yr Hen Barc
  • 1-7 Awst: Creu Gardd Fach i Fywyd Gwyllt yn y Bwa Tresi Aur
  • 8-9 Awst: Chwilota yn y Pwll Lilis
  • 10-14 Awst: Celf Wyllt yn y Bwa Tresi Aur
  • 15-21 Awst: Gweithgareddau yn y coed ac adrodd straeon ar y Lawnt Uchaf
  • 22-28 Awst: Darganfod bwystfilod bach yng Nglyn yr Ywen (yn cynnwys dal gwyfynod ar 25 Awst)
  • 29 Awst–1 Medi: Chwilota yn y Pwll Lilis neu Bwll y Gamlas

Digwyddiadau eraill haf 2019 yng Ngardd Bodnant ar gyfer eich dyddiadur:

Gŵyl y Gwenyn: Ymunwch â ni i ddathlu gwenyn, dolydd a bywyd gwyllt, ddydd Sadwrn a dydd Sul, Gorffennaf 27 a 28, gydag arddangosiadau a gweithgareddau ar draws yr ardd. 

Cerddoriaeth yn y Felin Binnau: bydd y telynor Dylan Cernyw yn perfformio yn y Felin Binnau (yn y Pafiliwn os bydd hi’n bwrw glaw) ddydd Sul 16 Mehefin, 14 Gorffennaf, 18 Awst a 15 Medi, 2pm - 4pm (digwyddiad am ddim, dim angen archebu, codir tâl mynediad arferol i’r ardd.) Hefyd, rydym yn cynnig Picnics Cerddorol – casglwch eich picnic a’ch blanced o’r Pafiliwn ac ewch i’r ardd i fwynhau’r gerddoriaeth! Archebwch ar-lein neu ffoniwch y llinell archebu.

Hanes Bodnant: Taith dywysedig ddydd Sadwrn, 27 Gorffennaf, am hanner dydd. Digwyddiad am ddim ond rhaid archebu eich lle ar-lein neu drwy ffonio’r llinell archebu. Codir tâl mynediad arferol i’r ardd.

Adar Bodnant: Taith dywysedig ddydd Llun, 17 Mehefin, dydd Gwener, 26 Gorffennaf a dydd Gwener, 23 Awst, yn dechrau am 11am o’r Ganolfan Groeso. Digwyddiad am ddim ond rhaid archebu lle ar-lein neu drwy ffonio’r llinell archebu. Codir tâl mynediad arferol i’r ardd.

Diwrnod agored The Poem: 30 Gorffennaf a 27 Awst. Am ddim, dim angen archebu, codir tâl mynediad arferol i’r ardd.

'The Secret Garden': Peidiwch â cholli’r cyfle i weld y digwyddiad theatrig awyr agored hwn, nos Lun 12 Awst. Dewch â phicnic gyda chi a mwynhewch berfformiad o’r stori blant glasurol hon ar y Lawnt Flaen, rhwng 6.30pm a 10pm. Manylion pris ac archebu ar ein tudalen ‘Digwyddiadau’. 

Ac wrth gwrs, cofiwch fod gennym 80 erw o erddi, coetir, dolydd a glan afon i chi eu harchwilio; dwy ystafell de, caban lluniaeth yr yr awyr agored yn y Glyn a meinciau picnic ar draws yr ardd. Mae croeso i gŵn bob nos Fercher #WagWednesday rhwng 5 ac 8pm yn ystod yr haf.

Mae rhywbeth at ddant pawb yng Ngardd Bodnant yr haf hwn. Dewch â’r teulu ynghyd i gwblhau rhai i’r anturiaethau ar ein her 50 peth #50Things yn ein lleoedd arbennig yng Nghymru.