Haf i’r teulu yng Ngardd Bodnant

Plant yn syllu ar goeden yng Ngerddi Bodnant, Conwy

Mae’r ysgol wedi cau am yr haf ac mae digon i gadw dwylo bach a’u dychymyg byw yn brysur yng Ngardd Bodnant beth bynnag yw’r tywydd.

I gychwyn y gwyliau (Gorffennaf 24-28, Gorffennal 31-Awst 4) fe fyddwn ni’n gwneud Crefftau Creaduriaid yn yr Hen Felin, 12pm-3pm o ddydd Llun i ddydd Gwener. Byddwn yn creu draenogod, gweision y neidr, tylluanod, pryfaid cop ac anifeiliaid eraill o frigau, clai, gleiniau, glanhawyr cetyn a deunyddiau naturiol.

Ar ôl hyn bydd gennym rywbeth i'w wneud bob dydd:
•             Dydd Llun – 12pm i 3pm –  Taith Taflu Ceiniog - dewch i nôl hen geiniog a thaflen gliwiau  ar ôl cyrraedd yna taflwch y geiniog i benderfynu ble i fynd nesa’ ar eich taith ddirgel o gwmpas yr ardd.

•             Dydd Mawrth – Archwilio Pyllau – 12pm i 3pm – yn y Pen Draw neu’r Pwll Lilis.

•             Dydd Mercher - Plannu ar gyfer eich Plât – 12pm i 3pm – Plannwch ardd lysiau fechan i fynd adre efo chi, dan y Bwa Tresi Aur os ydi’r tywydd yn braf, yn yr Hen Felin os ydi hi’n wlyb.

•             Dydd Iau – Celf Wyllt – 12pm tan 3pm – creu collage dros dro allan o betalau blodau, brigau, dail a deunyddiau naturiol eraill – y Bwa Tresi Aur neu’r Hen  Felin.
•             Dydd Gwener, Dydd Sadwrn a Dydd Sul – Ac wrth gwrs, fe gewch chi gyfle i wneud rhai o’r pethau sydd ar eich rhestr #50 Peth hefyd. Bydd ein map newydd ar gael drwy gydol gwyliau’r haf (Dydd Gwener, Dydd Sadwrn a Dydd Sul, Gorffennaf 22 i Medi 30) ac yn ystod wythnos ola’r gwyliau. Mae’r map yn eich tywys o gwmpas yr ardd o’r Hen Barc hyd at y Pen Pella, y Ffwrnais a’r Terasau, a gall y plant wneud cymaint o’r gweithgareddau ag y maen nhw ei eisiau, dros gynifer o ddyddiau ag yr hoffen nhw, gan gasglu sticeri ar hyd y ffordd.

Uchafbwynt y gwyliau ydy’r penwythnos dringo coed poblogaidd sydd nôl eto ar ddydd Sul a dydd Llun Gŵyl y Banc, Awst 27 a 28. Bydd The Big Tree Climbing Company yn helpu plant ac oedolion i ddringo coeden ffawydd yn y maes parcio. Mae’r digwyddiad yma am ddim – gallwch archebu lle ar ôl cyrraedd. 

Mae yna 80 erw o ardd, coed, dolydd a glan afon i chi eu harchwilio efo’ch gilydd. A phan mae angen ail lenwi’r tanc mae gennym ni ddau giosg bwyd a diod a digon o feinciau picnic yn yr ardd, felly beth am lenwi’ch rycsac efo danteithion a gwneud diwrnod ohoni?

Croeso i’r haf!