Haf i’r teulu yng Ngardd Bodnant

The Lost Words Trail at Bodnant Garden, National Trust Wales

Yn ystod gwyliau'r ysgol (22 Gorfennaf – 2 Medi 2019) rydm yn gwanhodd teuleoedd i ailddarganfod nature a i roi tic wrth rai o’r ’50 peth i’w gwneud cyn eich bod yn 11¾’. Gall plant fwynhau gweithgareddau am ddim bob dydd

Hefyd yr haf hwn (gweler y wefan am fanylion, prisiau ac archebu  https://www.nationaltrust.org.uk/bodnant-garden/whats-on):
Cerddoriaeth delyn yn y Felin Binnau: Gyda Dylan Cernyw,  Dydd Sul 14 Gorffennaf, 18 Awst, 2-3.30pm 
Beefest: Dathlu ein dolydd 27 a 28 Gorffennaf 11am – 4pm    
Theatr awyr agored: ‘The Secret Garden’ Dydd Llun, 12 Awst 6.30 – 10pm 
Taith adar: Ewch am dro gyda chanllaw profiadol 26 Gorffennaf a 23 Awst, 11am – 12.30pm

Bydd beddrod y ‘Poem’ ar agor i ymwelwyr phob dydd Mawrth olaf y mis drwy gydol yr haf. 
Mae’r ardd ar agor yn hwyr hefyd ar Mercher, hyd at 8pm, o fis Ebrill tan Medi, a gallwch ddod â’ch cŵn efo chi  Dydd Mercher noswaith 5-8pm. 

Mae mannau picnic o amgylch yr ardd hefyd, felly beth bynnag fo’r tywydd, cewch dreulio dydd haf gyda’r teulu yng Ngardd Bodnant.