Haf i’r teulu yng Ngardd Bodnant

Plant yn syllu ar goeden yng Ngerddi Bodnant, Conwy

Dros yr haf eleni ym Modnant rydyn ni’n gwahodd plant i ailddarganfod geiriau - a phrofiadau – byd natur, sy’n prysur fynd ar goll yn yr oes ddigidol sydd ohoni.

Mae ein llwybr natur wedi ei seilio ar lyfr o’r enw The Lost Words sydd wedi ei sgrifennu gan Robert McFarlane a’i ddylunio gan Jackie Morris. Drwy a gwyliau’r haf bydd teuluoedd yn gallu dilyn llwybr syml eu hunain o gwmpas yr ardd yn chwilio am eiriau coll yn ymwneud ag anifeiliaid a phlanhigion.

Ar wahanol ddyddiau bydd gweithgareddau’n cael eu cynnal ar y daith hefyd, fel plethu pren helyg, chwilota mewn pyllau a theithiau gwylio adar i blant. Daw’r llwybr i ben yn yr Hen Felin yn y Glyn.

Teithiau Hanes Gardd Bodnant: Sadwrn Gorffennaf 28, 12pm. Digwyddiad am ddim

Cerdded gwylio adar i blant: Dydd Llun Gorffennaf 30 a Dydd Gwener Awst 24, 1.30 i 2.30pm a 3 i 4pm. Digwyddiad am ddim.

Cerdded gwylio adar: Dydd Llun Gorffennaf 30 a Dydd Gwener Awst 24, 11am. Digwyddiad am ddim.

Mawsolewm ar agor: Gorffennaf 31 a 28 Awst.

Gweithdy tecstilau: Dydd Sadwrn 4 Awst, 10.30am tan 3.30pm. Digwyddiad am ddim.

Archwilio Pyllau: Dydd Llun Awst 6 i Ddydd Sadwrn Awst 11, 12pm tan 3pm bob dydd. Digwyddiad am ddim.

Gweithdy gwneud baneri: Dydd Sul Awst 12, 11am tan 3.30pm. Digwyddiad am ddim

Ggwehyddu helyg: Dydd Mawrth, Awst 14 a 24, 11am i 12pm, 12.15pm i 1.15pm, 1.45pm i 2.45pm a 3pm i 4pm. £5 y plentyn, ffoniwch 01492 650460 i archebu'ch lle.

Mae yna 80 erw o ardd, coed, dolydd a glan afon i chi eu harchwilio efo’ch gilydd. A phan mae angen ail lenwi’r tanc mae gennym ni ddau giosg bwyd a diod a digon o feinciau picnic yn yr ardd, felly beth am lenwi’ch rycsac efo danteithion a gwneud diwrnod ohoni? Croeso i’r haf!