Lluniau priodas yng Ngardd Bodnant

Pâr priod newydd yn sefyll ar bont y rhaeadr yng Ngardd Bodnant, Conwy

Gardd Bodnant yw’r lleoliad perffaith i dynnu lluniau priodas.

Gyda digon o leoliadau amrywiol a hardd i ddewis ohonynt, gall yr ardd ddarparu’r cefndir perffaith i’ch lluniau priodas.  O derasau crand i goed anferth, o olygfeydd godidog i bontydd dros nentydd mae yna gyfle i dynnu llun ym mhob rhan o’r ardd. Boed yn luniau ffurfiol neu’n ddelweddau mwy hamddenol ac anffurfiol, mae yma ddigon o lecynnau i gadw eich ffotograffydd yn brysur.
 
Mae’n rhaid trefnu ymlaen llaw a chodir ffi o £100.
 
Am ragor o wybodaeth neu i drefnu dyddiad anfonwch e-bost atom.