Gŵyl Goed Gardd Bodnant 2017

Treefest at Bodnant Garden - Gŵyl Goed Gardd Bodnant

Wrth i ddail yr hydref greu syrcas o liw yng ngardd 80 erw Bodnant, rydyn ni’n dathlu ein coed mewn gŵyl sy’n para mis cyfan.

Bydd ein Gŵyl Goed/Treefest, rhwng 13 Hydref a 10 Tachwedd, yn cynnig gweithgareddau o deithiau cerdded a sgyrsiau i oedolion i raglen o ddigwyddiadau i deuluoedd dros hanner tymor fydd yn cynnwys gwehyddu, chwilio am ffyngau, dweud straeon a llawer mwy.

Rydyn ni’n teimlo’n angerddol am ein coed yng Ngardd Bodnant. Mae’r ardd yn gartref i gasgliad hanesyddol o goed cynhenid a rhai egsotig sy’n dyddio nôl i’r cyfnod Sioraidd pan blannwyd y coed bedw, derw, masarn a chastan cyntaf yma. Mae sawl cenhedlaeth o’r teulu sydd wedi gofalu am yr ardd wedi plannu conifferau Americanaidd a choed llydanddail o Asia nes bod Bodnant heddiw yn gartref i 42 o Goed Penigamp y DU – y rhai mwyaf, prinnaf a’r gorau o’u bath – a 130 o Bencampwyr Cymru hefyd.

Coch, porffor ac aur

Hydref yw’r amser gorau i fwynhau golygfeydd bendigedig o’r coed yma wrth i’r dail droi eu lliw yn goch, porffor ac aur. Eleni mae cyfle arbennig i ymwelwyr fwynhau sioe’r hydref yng Nghoed y Ffwrnais a agorwyd i’r cyhoedd yng ngwanwyn 2017 ar ôl cael ei ailwampio. Dewch i ddathlu yng Nghoed y Ffwrnais ac o amgylch yr ardd i gyd (mae’r gweithgareddau am ddim a does dim angen ichi archebu ymlaen llaw os na nodir hynny):

Teithiau tywys i wylio adar: Dydd Gwener 13 Hydref a dydd Gwener 10 Tachwedd am 11am (am ddim, archebwch o flaen llaw.)

Gweithdy plethu helyg i deuluoedd: Yn yr Hen Felin ddydd Sul 22 Hydref am 11am, hanner dydd, 1.30pm, 2.30pm (£2 y plentyn, angen archebu ymlaen llaw.)

Teithiau tywys drwy’r ardd: O ddydd Llun i ddydd Gwener, 23-27 Hydref am 11am (am ddim, archebwch ymlaen llaw.)

Chwilio am ffyngau: Dydd Sadwrn 28 Hydref am 10.30am a 1.30pm (£2 y person, archebwch ymlaen llaw). Bydd dangosiad o sut i roi modrwy ar aderyn ar y diwrnod yma hefyd yng Nghoed y Ffwrnais.

Porthladd bwyd - galw heibio yn ein parchdy arbennig yn yr Dell, o ddydd Sadwrn i ddydd Mawrth (Hydref 28-31), lle gall y plant fynd ati i addurno cwcis dail hefyd (11 am-3pm) Ddydd Mawrth 31 Hydref, mwynhewch ein Calan Gaeaf syfrdanol bwydlen bwyd poeth ...

Wythnos Gwyllt yn y Coed: Dewch i gael tro ar ddawnsio limbo, cylchau hwla, coets, creu twr o frigau a gêm OXO enfawr o 10am i 4pm yng Nghoed y Ffwrnais, 29 Hydref i 4 Tachwedd.

Wwsh ar y Brwsh: Straeon Calan Gaeaf a gwneud pypedau clai yn yr Hen Felin, dydd Mawrth 31 Hydref am 11am, hanner dydd a 2pm (a bwyd poeth Calan Gaeaf arbennig wedi ei weini yn y Glyn).

Cerfio mainc gyda llif gadwyn: Dydd Sadwrn, 4 Tachwedd yn y Pen Draw, 11am-3pm.

Crasu malws melyn:  Ar y tân yn yr Hen Felin ddydd Sadwrn a dydd Sul, Tachwedd 4 a 5 o 11am i 3pm.

Drwy gydol y mis byddwn hefyd yn eich gwahodd i Gwrdd â’r Goeden – cyfle i ddod i adnabod ein Coed Penigamp o’r wybodaeth sydd ar ddangos yn yr ardd ac yn yr Hen Felin. Dewch at eich coed yng Ngardd Bodnant yr hydref hwn!

Am ragor o wybodaeth am yr Ŵyl Goed/Treefest a Hanner Tymor yr hydref ewch i weld ein rhestr ddigwyddiadau ar y wefan.