Cyfleoedd gwirfoddoli yn y Bannau Brycheiniog a Sir Fynwy

Gwirfoddolwyr yn gwneud gwaith atgyweirio hanfodol ar y llwybr

Dyma rai o’r ffyrdd y gallwch gymryd rhan a gwirfoddoli gyda ni. Rydym yn awyddus i bawb sy’n ymweld â’n tirweddau fwynhau eu profiad yn fawr ac mae ein gwirfoddolwyr yn rhan allweddol o wneud hynny.

Gwirfoddolwyr Cwrdd a Chyfarch ym Mhont ar Daf

Allech chi fod yn un o’n gwirfoddolwyr Cwrdd a Chyfarch newydd ym Mhont ar Daf?
Gwirfoddolwyr Cwrdd a Chyfarch yn rhoi cyngor i gerddwr ym Mhont ar Daf, Bannau Brycheiniog, Powys
Allech chi fod yn un o’n gwirfoddolwyr Cwrdd a Chyfarch newydd ym Mhont ar Daf?

Os ydych chi’n chwilio am gyfle i gwrdd â phobl newydd, mae gwirfoddolwyr Cwrdd a Chyfarch yn gwneud yn union hynny.

Wedi’ch lleoli ym Mhont ar Daf, y prif bwynt mynediad i ganol y Bannau, byddwch yn darparu croeso cynnes, heulog hyd yn oed ar y diwrnod mwyaf gwlyb. Fel llysgennad i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol mae eich ymrwymiad i’n hachos a helpu i ledaenu ein neges gadwraeth gydag eraill yn amhrisiadwy i ni.

Gan ddefnyddio’ch cyfoeth o wybodaeth a rhannu’ch profiadau uniongyrchol o’r ardal, byddwch yn helpu i wella taith yr ymwelydd ac efallai y gofynnir cwestiwn neu ddau i chi am fysiau neu atyniadau lleol.

Gwirfoddolwyr Llwybrau i gynnal a chadw llwybrau ucheldirol

Gwirfoddolwch gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol a mwynhau buddion ein lleoedd arbennig
Gwirfoddolwr yn mwynhau’r golygfeydd godidog
Gwirfoddolwch gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol a mwynhau buddion ein lleoedd arbennig

Mwynhau’r awyr agored? Mae ein gwirfoddolwyr Llwybrau yn hoffi bwrw ati i wneud eu rhan.

Helpwch ein tîm o geidwaid y Bannau Brycheiniog a Sir Fynwy i gynnal a chadw llwybrau ucheldirol Ysgyryd, Pen-y-fâl a chanol y Bannau Brycheiniog. Mae’r tasgau’n cynnwys clirio draeniau, ffosydd a chwlfertau a mân atgyweiriadau i strwythurau fel arwynebau cerrig a grisiau pren.

Mae bod yn wirfoddolwr Llwybrau yn rhoi cyfle i chi rannu nod yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol o gyflawni gwaith cadwraeth hanfodol ar ein safleoedd, ynghyd â helpu ein hymwelwyr i’w mwynhau a’u deall.

Sut ydw i’n cymryd rhan?

P'un ai ydych yn gallu helpu am gyfnod penodol fel cyfnodau gwyliau, neu am ddiwrnodau rheolaidd bob wythnos, hoffem glywed gennych. Mae rhai o’n cyfleoedd yn dymhorol ac felly mae’n werth gwirio gwefan gwirfoddolwyr yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn rheolaidd am fwy o wybodaeth.

Gyda rhaglen sefydlu trylwyr a hyfforddiant parhaus, byddwch yn cynyddu’ch gwybodaeth eich hun o’n lleoedd arbennig ac mae bod yn rhan o’n tîm y Bannau Brycheiniog a Sir Fynwy yn ffordd wych o ddysgu pethau newydd.

Am fwy o fanylion a sut i wneud cais, cysylltwch brecon@nationaltrust.org.uk