Gwirfoddolwyr Cwrdd a Chyfarch Bannau Brycheiniog

Gwirfoddolwr Cwrdd a Chyfarch yn dangos manylion ar fap OS ym Mhont ar Daf ym Mannau Brycheiniog, Powys

Hoffech chi gyfle i gwrdd â phobl newydd? Beth am ymuno gyda ni fel gwirfoddolwr Cwrdd a Chyfarch?

Cewch weithio ym Mhont ar Daf, y prif bwynt mynediad i ganol Bannau Brycheiniog, ac fe fyddwch yn estyn croeso cynnes a siriol ar y diwrnod gwlypaf hyd yn oed.  Fel llysgennad i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol mae eich ymroddiad i’r gwaith ry’n ni’n ei wneud, a’ch cymorth i ledaenu ein neges gadwraethol, yn amhrisiadwy i ni.

Gan ddefnyddio eich cyfoeth o wybodaeth a rhannu eich profiad personol o’r ardal, byddwch yn helpu gwella profiad ymwelwyr. Mae’n bosib y bydd ymwelwyr yn holi cwestiynau am fysus neu atyniadau lleol.  Fe gewch hyfforddiant ar ddechrau a thrwy gydol eich cyfnod gyda ni, a chewch gyfle hefyd i gynyddu eich gwybodaeth am y lle arbennig hwn.  Mae bod yn rhan o dîm Bannau Brycheiniog a Sir Fynwy yn ffordd wych i ddysgu pethau newydd.

Rydym eisiau i bawb sy’n ymweld âg ardal ganolog y Bannau fwynhau eu profiad yn fawr, ac mae’r gwirfoddolwyr Cwrdd a Chyfarch yn rhan allweddol o sicrhau hynny.  Os oes gennych ddiddordeb ac os hoffech gael rhagor o wybodaeth, edrychwch ar ein proffil rôl a chwblhewch y ffurflen gais.