Gwyliau Gweithio ym Mannau Brycheiniog

Grŵp ar wyliau gweithio ym Mannau Brycheiniog yn cyrraedd copa Pen y Fan

Awyr iach, hwyl a her : gwyliau amgen, gwerth chweil! Ymunwch â ni ar un o’n gwyliau gweithio ac fe gewch gyfle gwych i gael blas ar waith yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Aros ym Mannau Brycheiniog

Byncws Dan y Gyrn sy’n aros i’ch croesawu. Mae’r byncws wedi cael ei adnewyddu’n ddiweddar ac mae’n le hyfryd i aros.  Ry’n ni’n falch mai hwn yw’r byncws mwyaf canolog ym Mannau Brycheiniog, o ran bod yn agos at y Corn Du a Phen y Fan.

Mae Dan y Gyrn wedi’i leoli ar Fferm Blaenglyn, fferm weithiol, gofrestredig Gradd II yn dyddio nôl i’r 17eg ganrif.  Mae’r byncws yn swatio’n braf yng nghanol caeau a choedwigoedd hardd Cwm Tarell Uchaf, chwe milltir i’r de-orllewin o Aberhonddu. Lle perffaith i aros am ychydig nosweithiau.

Gofalu am ein lleoedd arbennig

Un o’n prif egwyddorion yw bod ein lleoedd arbennig yn cael eu cynnal ar gyfer pawb, am byth.  Drwy ymuno gyda’n gwyliau gweithio, gallwch chi fod yn rhan o’r gwaith pwysig o ddiogelu ac achub lleoedd arbennig ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Gwneud gwahaniaeth

Dyma yw nod yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.  Ry’n ni wrth ein bodd yn hyrwyddo gwaith cadwraeth ymarferol a’r gwaith yma sy’n gwneud gwahaniaeth i’r lleoedd arbennig sydd dan ein gofal.

Cyfeillgarwch am oes

Mae byw a gweithio gyda phobl am wythnos yn gyfle i ddatblygu cyfeillgarwch arbennig yn seiliedig ar brofiadau a diddordebau cyffredin.  Mae ein staff yn hoff o weithio gyda thimau ac fe gewch chi help ganddyn nhw  bob cam o’r ffordd.

Beth sydd ar gael ar hyn o bryd?

Un gwyliau blas-ar-bopeth yn y gwanwyn ac un yn yr hydref

Mae’r gwyliau blas-ar-bopeth yn berffaith ar gyfer unrhyw un fyddai’n hoffi cael profiad o weithio yn amgylchedd hyfryd canolbarth a de-ddwyrain Cymru.

Mae’r gwyliau hyn yn ein helpu i wneud gwaith cynnal a chadw pwysig ar ein tiroedd, yn cynnwys rheoli rhywogaethau ymledol.

Ry’n ni hefyd yn cynnig y cyfle i roi cynnig ar waith cadwraeth natur mwy egnïol, fel clirio coed a phrysgwydd a llosgi’r tocion.

Dau gyfle am wyliau ym Mannau Brycheiniog yn yr haf

Bydd yna lawer o gerdded a gwaith caled, ond fe gewch eich gwobrwyo gyda golygfeydd anhygoel ar gopa’r Bannau.  Byddwch yn helpu adeiladu a chynnal llwybrau ym Mannau Brycheiniog yn defnyddio’r hen ddull Rhufeinig o osod llwybrau cerrig.

Byddwch yn dysgu’r sgil arbennig hwn gan Rob Reith ein Prif Geidwad sydd â 27 mlynedd o brofiad.