Maes parcio newydd arfaethedig Pen y Fan

Darlun o'r maes parcio newydd arfaethedig ym Mhont ar Daf, Bannau Brycheiniog

Ydych chi'n un o'r miloedd sy'n ymweld Pen y Fan bob blwyddyn? Efallai eich bod wedi sylwi bod copa uchaf de Cymru'n mynd yn brysurach flwyddyn ar ôl blwyddyn.

Ni sy’n gofalu am y lle arbennig yma, ac rydym ni am wneud yn siŵr fod ein holl ymwelwyr yn dechrau ar eu taith mewn maes parcio sy’n ddiogel ac yn addas ar gyfer ei bwrpas. Dyma’r rheswm dros gyflwyno cais cynllunio i wella ac ymestyn y safle parcio ym Mhont ar Daf, sef y man mwyaf poblogaidd i gael mynediad i ddringo Pen y Fan.

Efallai’ch bod chi wedi’n clywed ni’n trafod hyn o’r blaen gan ein bod ni wedi gofyn am eich barn yn y gorffennol.

Hoffem ni rannu manylion diweddaraf ein cynlluniau i wella’r safle, ac ry’n ni’n dechrau ymgynghori o 16 Rhagfyr 2016 tan 28 Ionawr 2017.

Gwyliwch am ein digwyddiadau ymgynghori:

Llyfrgell Aberhonddu

Dydd Gwener 13 Ionawr 2017 (12pm - 5pm)

Dydd Sadwrn 14 Ionawr 2017 (10am - 1pm)

Y Caban ym maes parcio Pont ar Daf

Dydd Iau 12 Ionawr 2017 (10am - 2pm)

Dydd Sul 15 Ionawr 2017 (10am - 2pm)

Rhowch wybod i ni beth wy’ch barn ar ein cynlluniau drwy ddod i un o’r digwyddiadau ymgynghori, edrych ar ddogfennau sydd ar gael ar-lein a thrwy ddefnyddio un o’n ffurflenni ymateb sydd ar gael i’w lawr-lwytho i rannu’n sylwadau.

Gellir anfon ymateb i'r ymgynghoriad drwy ebost at brecon@nationaltrust.org.uk erbyn 28 Ionawr 2017

Diolch am roi eich amser i fod yn rhan o’r ymgynghoriad hwn. 

Darlun o'r maes parcio newydd arfaethedig ym Mhont ar Daf, Bannau Brycheiniog
 Darlun o'r maes parcio newydd arfaethedig ym Mhont ar Daf, Bannau Brycheiniog