’50 o bethau cyn eich bod yn 11¾’ yn y Bannau Brycheiniog a Sir Fynwy

Gan ein bod yn gofalu am ein tirweddau ysblennydd, rydym wrth ein bodd gyda ’50 o bethau i’w gwneud cyn eich bod yn 11¾’. O gopaon syfrdanol y Bannau Brycheiniog i barcdir bryniog Ystad Cleidda, gall pawb fentro allan i fwynhau pleserau natur yn ein lleoedd arbennig. Edrychwch ar gyfraniadau gorau ein ceidwaid am ble i gael hwyl gyda ’50 o bethau’ ac chreu profiadau teuluol newydd.

Darganfod hen goed rhyfeddol yn Ystâd Cleidda ger y Fenni, Sir Fynwy

Rhif 1 Dod i adnabod coeden 

Pa le gwell i ddechrau nag Ystad Cleidda yn Sir Fynwy. Mae’r parcdir ysgubol hwn o’r 18fed ganrif yn gartref i lawer o goed hynafol trawiadol ac felly bydd digon o ddewis gennych ar gyfer gweithgaredd Rhif 1 sef dod i adnabod coeden. Yn berffaith ar gyfer anturiaethau newydd gyda’r teulu, mwynhewch dawelwch a hanes y lle arbennig hwn.

Adeiladu cuddfan yng nghoedwigoedd gwyllt Cwm y Santes Fair, ger Pen-y-fâl yn Nyffryn Wysg

Rhif 4 Adeiladu cuddfan 

Mae’r coetiroedd gwych yn Nyffryn y Santes Fair ger y Fenni yn Sir Fynwy yn darparu canopi i ffwrdd o weddill y byd ac yn creu lle gwych i gael eich dwylo’n frwnt ar gyfer Rhif 4 sef adeiladu cuddfan. Gyda ffyn o bob siâp a maint, (gan gofio hefyd Rif 12 sef cael hwyl gyda ffyn!) rydych chi'n siŵr o gael llawer o hwyl yn anialwch naturiol y lleoliad diarffordd hon.

Sgwd Henrhyd ar ôl glaw trwm, y rhaeadr uchaf yn Ne Cymru, ger Coelbren yn y Bannau Brycheiniog

Rhif 6 Crwydro mewn esgidiau glaw 

Gyda’r teulu cyfan, beth am grwydro ceunant coediog Sgwd Henrhyd ger Coelbren. Edmygwch y rhaeadr uchaf yn Ne Cymru, tra bod pobl iau yn gallu mwynhau gweithgaredd Rhif 6 o’r ‘50 o bethau’ sef crwydro mewn esgidiau glaw. Ymysg y chwistrelliad dŵr, pefriadau o oleuni, a cherdded dros gerigos a diferion o ddŵr rydych chi’n siŵr o gael diwrnod o hwyl a sbri.

Teulu’n mwynhau picnic hamddenol ar diroedd Y Cymin, Trefynwy, Cymru

Rhif 9 Bwyta picnic yn y gwyllt 

Ewch â’ch plant yn nes at natur gyda ‘50 o bethau i’w gwneud cyn eich bod yn 11¾’. Ystod y cyfnod Sioraidd, cafodd yr adeilad hynod hwn ei adeiladu mewn gwirionedd oherwydd ei fod yn fan picnic perffaith ar gyfer bwyta ac yfed gyda theulu a ffrindiau. Pa le gwell i fwynhau dro ar ôl tro gweithgaredd Rhif 9 o’r ‘50 o bethau’ sef ‘bwyta picnic yn y gwyllt’. Cynlluniwch eich antur nesaf yma.

Ymuno â chôr y bore bach gyda chodiad yr haul ym Mhen-y-fâl ger y Fenni, Sir Fynwy

Rhif 23 Codi ar gyfer codiad yr haul 

Gan ein bod yn gofalu am ein tirweddau ysblennydd, rydym wrth ein bodd gyda ’50 o bethau i’w gwneud cyn eich bod yn 11¾’. O gopaon syfrdanol y Bannau Brycheiniog i barcdir bryniog Ystad Cleidda, gall pawb fentro allan i fwynhau pleserau natur yn ein lleoedd arbennig. Edrychwch ar gyfraniadau gorau ein ceidwaid am ble i gael hwyl gyda ’50 o bethau’ ac chreu profiadau teuluol newydd.

Mwynhau diwrnod llawn hwyl allan yn dringo Pen-y-fan yng nghanol y Bannau Brycheiniog

Rhif 28 Dringo bryn enfawr 

Ewch â’ch plant yn nes at natur gyda ‘50 o bethau i’w gwneud cyn eich bod yn 11¾’. Y mynydd ar restr bwced pawb. Mae Pen-y-fan, ynghyd â Chorn Du a’r Cribyn yn rhan o’r gorwelion mwyaf eiconig yn y DU. Archwiliwch ryfeddod y dirwedd syfrdanol hon ac wrth gwrs mwynhewch her Rhif 23 sef dringo bryn enfawr. Cynlluniwch eich antur nesaf yma.

Y cimwch afon crafanc wen yn y Begwns, y Bannau Brycheiniog
Llwybr cerdded

Rhif 35 Darganfod beth sydd mewn pwll 

Yn ffefryn mawr ymhlith teuluoedd, yn dirwedd hygyrch sy’n gyforiog o fywyd gwyllt, mae’r Begwns ger y Gelli Gandryll yn cynnig rhywbeth gwahanol i’r copaon mawr. Gyda bryniau tonnog, yr holl olygfeydd a dim o’r dringfa, mwynhewch bleserau’r Begwns. Ym Mhwll y Mynach, mwynhewch Rif 35 sef darganfod beth sydd mewn pwll yn y cynefin ffynniannus hwn i fywyd gwyllt, gan gynnwys y cimwch afon crafanc wen sy’n byw yno.

Rhif 48 Gwneud dyddiadur natur

Rhif 48 Cadw dyddiadur natur 

Crwydrwch yn hamddenol drwy’r gornel hyfryd hon o’n cefn gwlad, sydd bellach yn grair o’r oes a fu, a darganfyddwch pam mae mor bwysig i’n bywyd gwyllt. Treuliwch ychydig o oriau mewn gwir baradwys bywyd gwyllt a mwynhau gweithgaredd Rhif 48 sef cadw dyddiadur natur. Mae dolydd gwair llawn blodau yn fannau o harddwch ac, ar eu gorau yn gynnar yn yr haf, maent yn llawn lliwiau eang ac amrywiol, glaswelltau a pherlysiau melys, a su pryfed wrth iddynt fynd o flodyn i flodyn.