Teithiau cerdded Bannau Brycheiniog

Darganfyddwch drysorau Bannau Brycheiniog yn eich amser eich hun drwy lawrlwytho ein mapiau , a dysgwch ambell ffaith ddiddorol wrth ddilyn y llwybrau hyfryd hyn.

Pen y Fan, Bannau Brycheiniog

Cylchdaith Pen y Fan a Chorn Du

Taith gerdded fynydd egnïol ar lwybrau troed da i gopa Pen y Fan a Chorn Du.

Fan y Big, Bannau Brycheiniog

Taith bedol ar hyd crib Bannau Brycheiniog

Taith gerdded fynyddig heriol sy’n mynd â chi i ganol Bannau Brycheiniog. Cewch eich gwobrwyo â golygfeydd ysblennydd os yw’r tywydd yn dda.

Rhaeadr Henrhyd, De Cymru

Taith gerdded Rhaeadr Henrhyd a Nant Llech

Aiff y daith gerdded hon â chi i Raeadr Henrhyd, y rhaeadr uchaf yn Ne Cymru.

Llyn Cwm Llwch gyda Phen y Fan a Chorn Du yn y cysgod, Bannau Brycheiniog, Powys

Cwm Llwch o Gwm Gwdi

Hon yw’r ffordd anodd i gopa mynydd uchaf de Prydain, Pen y Fan. Gan ddechrau ychydig dros 1000ft (310m) uwchben lefel y môr, mae gennych 1893ft (576m) o waith dringo cyn cyrraedd y copa ar 2908ft (886m).

Glyn Tarell, Bannau Brycheiniog

Llwybr Glyn Tarell Uchaf

Dilynwch y dyffryn rhewlifol hwn lawr y trac cerrig sy’n dyddio o’r 18ed ganrif ac a fu unwaith yn brif ffordd rhwng Canolbarth Lloegr a Chaerdydd.

Llyn y Begwns a’r tir comin o gwmpas

Llwybr y Begwns: golygfeydd, nid dringfeydd

Mwynhewch yr oll (bron) o’r golygfeydd sydd gan Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog i’w cynnig, heb ddim dringfeydd, ar y llwybr hawdd hwn ar y Begwns.