Teithiau cerdded gorau ym Mannau Brycheiniog a Sir Fynwy

Mae’r teithiau cerdded hyn, sydd wedi eu llunio gan ein ceidwaid, yn dangos y gorau oll o’r tirweddau hardd ac amrywiol sydd yn ein gofal ni. O gopa mynyddoedd uchaf De Prydain yng nghanol Bannau Brycheiniog, i lwybr hamddenol drwy glychau’r gog yng Nghoed-y-Bwnydd, rydych chi’n siŵr o gael hyd i rywbeth fydd o gymorth i chi fynd allan i ddarganfod y mannau bendigedig hyn.

Pen y Fan, Bannau Brycheiniog

Cylchdaith Pen y Fan a Chorn Du

Taith gerdded fynydd egnïol ar lwybrau troed da i gopa Pen y Fan a Chorn Du.

Rhaeadr Henrhyd, De Cymru

Taith gerdded Rhaeadr Henrhyd a Nant Llech

Aiff y daith gerdded hon â chi i Raeadr Henrhyd, y rhaeadr uchaf yn Ne Cymru.

Tŷ crwn y Cymin, Trefynwy

Darganfyddwch lwybr y Cymin

Crwydrwch yn ôl troed yr Arglwydd Nelson a’r Fonesig Hamilton, a ddaeth yma dros 200 mlynedd nôl, i fwynhau’r golygfeydd gwych o Gymru a Lloegr, ac i ymweld â dau adeilad Sioraidd diddorol.

Parcdir ar Stad Cleidda, Sir Fynwy

Taith gerdded Cleidda a Choed-y-bwnydd

Beth am gerdded yn hamddenol drwy stad o’r 18fed ganrif, lle gallwch fwynhau bywyd gwyllt yr Afon Wysg a bryngaer hynod Coed-y-bwnydd. Dyma’r fryngaer fwyaf yn Sir Fynwy, ac mae’n un o’r rhai sydd wedi eu cadw orau yn y sir hefyd. Cewch olygfeydd hardd o Ben-y-fâl a Dyffryn Wysg, ac o Gastell Cleidda, un o ffoldai nodedig yr 18fed ganrif yng Nghymru.

Llyn y Begwns a’r tir comin o gwmpas

Llwybr y Begwns: golygfeydd, nid dringfeydd

Mwynhewch yr oll (bron) o’r golygfeydd sydd gan Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog i’w cynnig, heb ddim dringfeydd, ar y llwybr hawdd hwn ar y Begwns.

Cerddwyr yn cyrraedd copa Ysgyryd, Sir Fynwy

Taith Ysgyryd Fawr mynydd y mythau a'r chwedlau

Ewch am dro egnïol drwy’r tir coediog ac allan i’r mynydd-dir agored, cyn dringo’n serth i’r copa, lle mae Eglwys Sant Mihangel a golygfeydd ysblennydd o’r wlad o gwmpas.

Glyn Tarell, Bannau Brycheiniog

Llwybr Glyn Tarell Uchaf

Dilynwch y dyffryn rhewlifol hwn lawr y trac cerrig sy’n dyddio o’r 18ed ganrif ac a fu unwaith yn brif ffordd rhwng Canolbarth Lloegr a Chaerdydd.

Cymylau storm yn casglu uwchben Comin Abergwesyn, Powys

Llwybr pedol Llanwrthwl

Taith gerdded heriol drwy rostir a thir mawnog, ar ochr ddwyreiniol Comin Abergwesyn yng nghanolbarth Cymru.

Mynydd Pen-y-fâl a chrib y Deri ar fachlud haul

Taith gylchol Pen-y-fâl

Crwydrwch drwy gwm coediog dwfn ac allan i’r rhostir agored, dringwch fynydd eiconig Pen-y-fâl a mwynhau’r golygfeydd rhyfeddol o’r wlad o’i hamgylch, sy’n ymestyn draw i Aber Hafren a Bannau Brycheiniog.

Afon Wysg yn yr haf ar Stad Cleidda, Sir Fynwy

Taith gylchol fer Cleidda

Cerddwch yn hamddenol drwy’r stad ddigyfnewid hon yn Sir Fynwy a mwynhau’r golygfeydd hyfryd, yr hanes cyfoethog a digon o fywyd gwyllt.

Fan y Big, Bannau Brycheiniog

Taith bedol ar hyd crib Bannau Brycheiniog

Taith gerdded fynyddig heriol sy’n mynd â chi i ganol Bannau Brycheiniog. Cewch eich gwobrwyo â golygfeydd ysblennydd os yw’r tywydd yn dda.

Cwm Llwch, Bannau Brycheiniog

Llwybr pedol Cwm Llwch

Hon yw’r ffordd anodd i gopa mynydd uchaf de Prydain, Pen y Fan. Gan ddechrau ychydig dros 1000ft (310m) uwchben lefel y môr, mae gennych 1893ft (576m) o waith dringo cyn cyrraedd y copa ar 2908ft (886m).