Ail ddiwrnod taith gerdded Her Wych Bannau Brycheiniog

Llwybr cerdded

Mae ail ddiwrnod Her Wych Mark Rowe yn eich arwain drwy dir gwastad yn bennaf, ar hyd camlas 200 oed Mynwy ac Aberhonddu o Dal y Bont ar Wysg i’r Fenni. Dros y tir yn Nhwnnel Ashford ac i lawr ger y pum loc yn Llangynidr, cewch olygfa fendigedig ar bob cam o’r daith.

Cotswold Outdoor

Map

Map route for day two of the Brecon Beacons Super Challenge walk

Dechrau:

Tal y bont ar Wysg, cyf grid: SO115225

1

O Dalybont ar Wysg, dilynwch lwybr halio’r gamlas tua’r de-ddwyrain – gan gerdded dros y tir yn nhwnnel Ashford a mynd heibio’r pum loc ar y ffordd i Langynidr

Darllen mwy

2

Parhewch i ddilyn y llwybr halio/llwybr Dyffryn Wysg tuag at Dardy, gan aros wrth ymyl y gamlas.

3

Ewch heibio i’r de o Langatwg i gyrraedd Gilwern. Ar hyd y rhan hon, daw Mynydd Pen y Fal i’r golwg.

Darllen mwy

4

Yng Ngilwern, croeswch y ffordd i ddilyn llwybr y gamlas i’r dwyrain unwaith eto. Nid oes angen gadael y llwybr gan ei fod yn troelli drwy’r systemau cylchu a’r ffyrdd-A cymhleth i’r dwyrain o Gilwern.

5

Ewch yn eich blaen tua’r dwyrain wrth i’r llwybr droelli o amgylch Gofilon. Ewch heibio’r Tŷ Gwyn (i lawr ar eich ochr chwith) i gyrraedd y Tai Cychod (SO285130).

Darllen mwy

6

Dilynwch y llwybr i’r gogledd ac yna i lawr y rhiw. Croeswch groesfan Llan-ffwyst ac ewch yn eich blaen, gan ddilyn yr arwyddion am y ganolfan arddio. Ewch drwy giât fetel a dilynwch y llwybr troed o dan yr A465. Cadwch i’r dde i gyrraedd (a chroesi) Pont Wysg ac ewch i’r dde ychydig ar draws Dolydd y Castell, i gyrraedd canol tref Y Fenni.

Diwedd:

Y Fenni, cyf grid: SO298143

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Ail ddiwrnod taith gerdded Her Wych Bannau Brycheiniog

Tirwedd

Cau

Yn bennaf ar lwybr halio camlas, sy’n wastad ond gall fod yn fwdlyd pan mae’n wlyb. Mae dillad cerdded da a map yn hanfodol.

Ail ddiwrnod taith gerdded Her Wych Bannau Brycheiniog

Cysylltwch â ni

Cau
Ail ddiwrnod taith gerdded Her Wych Bannau Brycheiniog

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Talybont on Usk, Brecon Beacons, Wales
Ar drên

Y Fenni, 14 milltir (22km)

Ar y ffordd

Arwyddion o’r A40, Aberhonddu i’r Fenni

Ar fws

Gwasanaeth X43, gwelwch Traveline Cymru

Ail ddiwrnod taith gerdded Her Wych Bannau Brycheiniog

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Caniateir cŵn ond rhaid cymryd gofal wrth ymyl beicwyr