Cwm Llwch o Gwm Gwdi

Llwybr cerdded

Hon yw’r ffordd anodd i gopa mynydd uchaf de Prydain, Pen y Fan. Gan ddechrau ychydig dros 1000ft (310m) uwchben lefel y môr, mae gennych 1893ft (576m) o waith dringo cyn cyrraedd y copa ar 2908ft (886m).

Edrychwch ar nodweddion daearyddol ac archaeolegol ar hyd y ffordd

Fe wnewch hefyd weld copa Corn Du, obelisg Tommy Jones a’r Llyn Llwch chwedlonol. Cofiwch fynd ar ddiwrnod clir. Bryd hynny, mae’r golygfeydd yn wirioneddol ysblennydd.

Llyn Cwm Llwch gyda Phen y Fan a Chorn Du yn y cysgod, Bannau Brycheiniog, Powys

Map

Map route for Cwm Llwch horseshoe walk

Dechrau:

Maes parcio Cwm Gwdi, cyf grid: SO025248

1

O’r maes parcio, ewch ar y ffordd darmac i fyny at y giât a’r gamfa, yna ar hyd ochr cae. Yn yr ardal hon, yng nghanol yr eithin pigog fe welwch sawl cuddfur reifflau a magnelau. Fe’u defnyddiwyd gan y fyddin i ymarfer tanio draw at fryn Allt Ddu gyferbyn.

2

Camwch dros y gamfa. Ychydig i’ch dde mae trac glaswellt yn croesi sawl rhigol bas yn y glaswellt, yn nghanol y rhedyn ac yn arwain at blatfform a fu unwaith yn gartref i ferlod y chwarel. Cadwch i’r dde, yn agos i’r ochr a dilynwch yr hen drac merlod a sled i fyny heibio sawl chwarel fechan. Cymerwch ofal, gan fod llawer o gerrig rhydd o gwmpas.

Darllen mwy

3

Daliwch i ddringo a phasio heibio chwarel fawr. Torrwyd cerrig teils ar gyfer toeau o’r chwarel hon yn ôl yn y 18fed ganrif. Unwaith i chi gyrraedd y top, trowch i’r dde a dilynwch y llwybr amlwg ar hyd y grib a elwir yn Gefn Cwm Llwch, yr holl ffordd i fyny i gopa Pen y Fan. Wrth i chi ymdopi â’r rhan olaf, serth gallwch edrych i lawr, ar eich ochr chwith, at afon Nant Sere a draw at gopa Cribyn.

Darllen mwy

4

Unwaith i chi gael tamed o seibiant ar gopa Pen y Fan, dilynwch y llwybr i lawr i’r dde ac i fyny i gopa Corn Du, sydd yn 2864ft (873m). O’r fan hon chwiliwch am y llwybr serth sy’n mynd i lawr o’r copa ar y pen gogledd orllewinol. Ewch i lawr y llwybr hwn a chadw at yr ochr dde, yn agos at ymyl Cwm Llwch. Dilynwch y llwybr hwn at obelisg Tommy Jones.

Darllen mwy

5

O’r obelisg, dilynwch y llwybr i lawr ac i’r dde nes cyrraedd Llyn Cwm Llwch. Trowch i’r chwith a pharhau i ddilyn y llwybr i lawr, gan groesi’r gamfa a gadael tir yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Daliwch i anelu tua’r gogledd, heibio bwthyn ac yna maes parcio nes i chi gyrraedd ffordd darmac.

Darllen mwy

6

Parhewch ar hyd y ffordd darmac nes cyrraedd croesffordd. Trowch i’r dde a dilynwch y ffordd am ½ milltir (800m) nes cyrraedd troad i’r dde gyferbyn â bwthyn Heolfanog. Cymerwch y troad i’r dde a pharhau ar y ffordd darmac am ½ milltir (800m) arall nes i chi gyrraedd troad sydyn i’r chwith. Mae’r fynedfa i faes parcio Cwm Gwdi ar eich llaw dde.

Diwedd:

Maes parcio Cwm Gwdi, cyf grid: SO025248

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Cwm Llwch o Gwm Gwdi

Tirwedd

Cau

Mae’r daith ar lwybrau pridd a cherrig yn y mynyddoedd. Mae sawl camfa i’w croesi. Mae’r ffordd yn ôl yn cynnwys rhai rhannau ar y ffordd, felly cymerwch ofal.

Mae croeso i gŵn ond rhaid iddyn nhw fod ar dennyn pan fydd da byw o gwmpas, ac ar y ffordd.

 

Cwm Llwch o Gwm Gwdi

Cysylltwch â ni

Cau
Cwm Llwch o Gwm Gwdi

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Cwm Gwdi, Brecon, Brecon Beacons
Ar drên

Gorsaf agosaf Merthyr Tudful (20 milltir/32 km).

Ar y ffordd

Mynediad o ben gorllewinol Aberhonddu ar hyd Stryd Newgate, gan droi i fyny Ffordd Ffrwdgrech ymhen 765 llath (700m). Yn y fan lle mae tair ffordd yn fforchio, ewch i’r chwith pellaf a dilynwch y ffordd am 1.5 milltir (2.4km) nes cyrraedd croesffordd. Daliwch i fynd yn eich blaen, dros y grid gwartheg gydag arwydd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a cherddwch i fyny am 110 llath (100m) at y maes parcio.

Ar fws

X43, Caerdydd i’r Fenni gan fynd drwy Aberhonddu. Gwybodaeth ar Traveline-Cymru

Cwm Llwch o Gwm Gwdi

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Croeso i gŵn, ond cadwch nhw ar dennyn pan fydd da byw o gwmpas, ac ar y ffordd