Llwybr y Begwns: golygfeydd, nid dringfeydd

Llwybr cerdded

Mwyhewch yr oll (bron) o’r golygfeydd sydd gan Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog i’w cynnig, heb ddim dringfeydd, ar y llwybr hawdd hwn ar y Begwns.

Mae bron â bod yn bosib gweld Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn llwyr o’r Cylchfan. Dyma’r rheswm am ‘y golygfeydd, heb y dringfeydd’.

Llyn y Begwns a’r tir comin o gwmpas

Map

Map route for the Begwns walk: all the views none of the climb

Dechrau:

Maes parcio, cyfeirnod grid: SO162443

1

Gan ddechrau o faes parcio’r llain werdd, mae’r Cylchfan ar ben y bryn. Eich nod cyntaf fydd y pwynt uchaf ar y Begwns, sef y Cylchfan, sydd wedi ei amgylchynu â wal garreg sych a choed oddi mewn.

Darllen mwy

2

Unwaith i chi gyrraedd y Cylchfan, cymerwch hoe fach a mwynhau’r golygfeydd, os yw’r tywydd yn caniatáu. Wedi gwneud hyn, ewch nôl o’r Cylchfan ar hyd y llwybr ac i lawr y bryn am rhyw gan-llath (90m), nes gweld trac yn arwain i’r dde tuag at dir coediog ar ochr draw’r tir comin.

Darllen mwy

3

Pan ddowch chi at y wal ger y tir coediog, dilynwch linell y ffens lawr y bryn, ac i’r chwith, nes dod i ffordd darmac. Croeswch y ffordd a dilynwch y trac gwair lan y bryn nes gweld y llyn; cerddwch lawr at y llyn a throi i’r chwith.

Darllen mwy

4

Dilynwch ymyl y llyn nes cyrraedd bancyn ar dop y llyn. Trowch i’r dde yma, a dilynwch y trac ar draws y tir gwlyb nes cyrraedd llwybr gwair. Trowch i’r chwith a dilyn y llwybr gwair sy’n anelu nôl am y ffordd darmac, a throwch i’r dde nôl am y maes parcio.

Diwedd:

Maes parcio, cyfeirnod grid: SO162443

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Llwybr y Begwns: golygfeydd, nid dringfeydd

Tirwedd

Cau

Traciau gwair ar oleddf cymedrol neu hawdd. Mynediad i’r Cylchfan dros gamfa.

Caniateir cŵn, ond o dan reolaeth gadarn ger da byw.

Llwybr y Begwns: golygfeydd, nid dringfeydd

Cysylltwch â ni

Cau
Llwybr y Begwns: golygfeydd, nid dringfeydd

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
The Begwns, Painscastle, Powys
Ar drên

Gorsaf agosaf Henffordd, 21 milltir (34km).

Ar y ffordd

Cymerwch y ffordd fechan o Cleirwy i Gastell Paen 0.75 milltir (1.2km) Cyn dod mewn i Gastell Paen, trowch i’r chwith a throi i’r chwith eto lan y bryn i’r maes parcio, ar y llain gwyrdd ar y dde, ar ben y bryn.

Ar fws

Gorsaf bysus agosaf yn Y Gelli Gandryll, 1 awr ar droed. Mwy o wybodaeth o Traveline Cymru.

Llwybr y Begwns: golygfeydd, nid dringfeydd

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Croeso i gŵn, ond rhaid eu cadw dan reolaeth gadarn ger da byw