Cyfle i roi ‘help llaw’ i lwybrau Eryri

Ceidwad â chaib yn trwsio’r llwybrau, Crib Ddeheuol yr Wyddfa yn y cefndir.

Cewch gymryd rhan a dysgu mwy am grefft trwsio llwybrau trwy ymuno ag un o’n dyddiau ‘help llaw’ misol.

Mae'r ffaith fod cynifer o bobl yn cerdded llwybrau Eryri a bod yr ardal yn cael cymaint o law yn golygu bod erydiad yn gallu bod yn broblem fawr.  Gall achosi creithiau hyll ar y dirwedd a difrodi cynefinoedd mynyddig gwerthfawr.

Ymunwch â’r tîm

Byddwn yn cydweithio â Chymdeithas Eryri i gynnig cyfres o ddyddiau ‘help llaw’ sy’n canolbwyntio ar lwybr gwahanol bob mis.  Os hoffech fwynhau golygfeydd gwych a chael tipyn o ymarfer corff, beth am ymuno â’n tîm a chadw’r llwybrau cerrig mewn cyflwr ardderchog?

Dywedodd Ned Feesey, Ceidwad Llwybrau Troed, “Bwriad y dyddiau gwirfoddoli hyn yw dysgu am waith ar y llwybrau a rhoi rhywbeth yn ôl i’r ardal hardd rydan ni’n ei mwynhau ac yn ei charu. Byddwn wrth ein bodd o gael pobl yn dod i roi cynnig ar ein gwaith ni. Does dim rhaid i chi fod yn eithriadol o ffit – mae sawl ffordd y gall rhywun gyfrannu at y gwaith.”

Cynhelir y dyddiau ‘help llaw’ misol ar Sadwrn cyntaf y mis rhwng mis Mawrth a mis Gorffennaf. Mae rhagor o fanylion yn y rhestr isod. 

Symud ymlaen

Diolch i apêl lwyddiannus i godi £250,000 yn 2017, mae ein tîm wedi dechrau gweithio ar yr ardaloedd sydd wedi dioddef fwyaf a nod y dyddiau ‘help llaw’ yw adeiladu ar y gwaith hwn.

Meddai Ned Feesey, Ceidwad Llwybrau Troed, “Mae wedi bod yn waith caled ond rydan ni wedi llwyddo i drwsio tipyn go lew o'r llwybrau, gan ganolbwyntio ar lethrau uchaf yr Wyddfa a Thryfan. Rydan ni wedi llenwi ac ailhadu nifer o greithiau erydiad – un ohonyn nhw'n mesur 20 metr ar draws."

Ac meddai, “Mae llawer i’w wneud o hyd ac os oes gennych chi amser i’w roi, byddai hynny’n help mawr.”

Os hoffech wybod rhagor neu gadw lle yn y dyddiau ‘help llaw’, cysylltwch â'r tîm.

Upcoming events

Pitch in at Llyn Dinas

Sat 07 Apr 2018
09:00-16:00
Enjoy spectacular views of the Nant Gwynant valley and learn about the importance of water management and landscaping as we put the finishing touches to a recently finished section of footpath.

Pitch in at Glyder Fawr

Sat 05 May 2018
09:00-16:00
Spend the bank holiday working your way through Cwm Idwal, the Devil's Kitchen up to Glyder Fawr while undertaking footpath maintenance and repair work along the way.

Pitch in at Cwm Bychan

Sat 02 Jun 2018
09:00-16:00
Help us carry out maintenance and re-establish an eroded section of footpath along the historically industrial Cwm Bychan valley.

Pitch in at the Watkin Path

Sat 07 Jul 2018
09:00-16:00
Choose between carrying out a drain run along the iconic Watkin path, or helping to landscape some newly installed stepping stones at Blychau Terfyn on the way over to Craflwyn.