Cyfle i roi ‘help llaw’ i lwybrau Eryri

Ceidwad â chaib yn trwsio’r llwybrau, Crib Ddeheuol yr Wyddfa yn y cefndir.

Cewch gymryd rhan a dysgu mwy am grefft trwsio llwybrau trwy ymuno ag un o’n dyddiau ‘help llaw’ misol.

Mae'r ffaith fod cynifer o bobl yn cerdded llwybrau Eryri a bod yr ardal yn cael cymaint o law yn golygu bod erydiad yn gallu bod yn broblem fawr.  Gall achosi creithiau hyll ar y dirwedd a difrodi cynefinoedd mynyddig gwerthfawr.

Ymunwch â’r tîm

Byddwn yn cydweithio â Chymdeithas Eryri i gynnig cyfres o ddyddiau ‘help llaw’ sy’n canolbwyntio ar lwybr gwahanol bob mis.  Os hoffech fwynhau golygfeydd gwych a chael tipyn o ymarfer corff, beth am ymuno â’n tîm a chadw’r llwybrau cerrig mewn cyflwr ardderchog?

Dywedodd Ned Feesey, Ceidwad Llwybrau Troed, “Bwriad y dyddiau gwirfoddoli hyn yw dysgu am waith ar y llwybrau a rhoi rhywbeth yn ôl i’r ardal hardd rydan ni’n ei mwynhau ac yn ei charu. Byddwn wrth ein bodd o gael pobl yn dod i roi cynnig ar ein gwaith ni. Does dim rhaid i chi fod yn eithriadol o ffit – mae sawl ffordd y gall rhywun gyfrannu at y gwaith.”

Cynhelir y dyddiau ‘help llaw’ misol ar Sadwrn cyntaf y mis rhwng mis Mawrth a mis  Hydref. Mae rhagor o fanylion yn y rhestr isod. 

Symud ymlaen

Diolch i apêl lwyddiannus i godi £250,000 yn 2017, mae ein tîm wedi dechrau gweithio ar yr ardaloedd sydd wedi dioddef fwyaf a nod y dyddiau ‘help llaw’ yw adeiladu ar y gwaith hwn.

Meddai Ned Feesey, Ceidwad Llwybrau Troed, “Mae wedi bod yn waith caled ond rydan ni wedi llwyddo i drwsio tipyn go lew o'r llwybrau, gan ganolbwyntio ar lethrau uchaf yr Wyddfa a Thryfan. Rydan ni wedi llenwi ac ailhadu nifer o greithiau erydiad – un ohonyn nhw'n mesur 20 metr ar draws."

Ac meddai, “Mae llawer i’w wneud o hyd ac os oes gennych chi amser i’w roi, byddai hynny’n help mawr.”

Os hoffech wybod rhagor neu gadw lle yn y dyddiau ‘help llaw’, cysylltwch â'r tîm.

Upcoming events

Pitch in at Bochlwyd and Cwm Tryfan

Sat 07 Sep 2019
09:00-15:00
We're teaming up with Snowdonia Society to offer a series of monthly 'pitching in days'. Discover fantastic scenery and help carry out much needed repair work in the area.

Pitch in at Aberglaslyn and Bryn Du

Sat 05 Oct 2019
09:00-15:00
Discover fantastic scenery and help carry out much needed repair work in the area.