Gweithgareddau egnïol yn ardal y Carneddau

Mae mynyddoedd gwyllt y Carneddau a’r Glyderau yn boblogaidd iawn gyda phobl sy’n chwilio am antur o bob math.

Cerdded

Rydym yn cynnal dros 100km o lwybrau yn y Carneddau a’r Glyderau, felly mae yna gyfleoedd diddiwedd i gerddwyr yn yr ardal hon.

Defnyddiwch fap OS OL17 Snowdonia sy’n dangos yr holl brif lwybrau cerdded. Mae’n bosib cyrraedd y rhan fwyaf o’r llwybrau hyn o briffordd yr A5, rhwng Bethesda a Chapel Curig.

Mae’r teithiau a’r llwybrau’n amrywio’n fawr. Mae rhai yn rhwydd ond mae eraill yn anodd a heriol iawn. Dylai pob cerddwr wisgo dillad addas a chario’r holl offer angenrheidiol. Dylech chi fod yn barod am unrhyw ddigwyddiad wrth gerdded yn y mynyddoedd. Gall y tywydd newid yn sydyn yma, o fod yn heulog a chlir un funud i fod yn beryglus y funud nesa’.

Oak leaves
Placeholder Image
Oak leaves

Sgramblo

Ar fynydd Tryfan y bu Edmund Hilary a’i dîm yn hyfforddi ar gyfer dringo Everest.  Mae Tryfan yn aml yn cael ei ddewis gan bobl fel eu hoff  fynydd. Ond mae’r dirwedd yn greigiog, a’r cerdded felly yn heriol iawn gyda gwahanol lefelau o sgramblo.

Dringo

Mae’r slabiau a’r  creigiau yng Nghwm Idwal ac ar fynyddoedd Tryfan a’r Glyderau yn enwog gyda dringwyr a cherddwyr dros y byd. Daw tua 400,000 o ymwelwyr yma bob blwyddyn.

Ar y Glyderau hefyd y mae caban Helyg, un or cytia mynydda cyntaf y Deyrnas Unedig a agorwyd yn 1934.
Mae hyfforddiant gweithgareddau awyr agored ar gael mewn canolfannau lleol fel y Ganolfan Fynydda Genedlaethol ym Mhlas y Brenin, Capel Curig.

Bowldro

Mae poblogrwydd bowldro, sef dringo lefel isel heb gymorth rhaff, yn tyfu’n gyflym. Mae’r Carneddau a’r Glyderau yn cynnig cyfleoedd ardderchog ar gyfer bowldro, yn aml ar glogfeini rhewlifol mawr .  Mae clogfeini’r RAC yn Nyffryn Mymbyr yn lle ardderchog roi cynnig arni, a phrofi eich sgiliau!

Mae mannau ardderchog i fowldro yn ardal Eryri
Clogfeini Darwin yng Nghwm Idwal, Eryri
Mae mannau ardderchog i fowldro yn ardal Eryri

Nofio gwyllt

Mae ein llynnoedd a’n hafonydd yn gynyddol boblogaidd ymysg nofwyr dewr sy’n fodlon camu i ddyfroedd oer Eryri!. Mae’n amhosib i byllau dan do gystadlu gyda’r amgylchedd godidog sy’n amgylchynu’r lleoedd nofio naturiol  hyn.Fel gyda gweithgareddau mynyddig eraill, paratowch yn ofalus a pheidiwch â nofio ar eich pen eich hun.