Deffro’r castell ar gyfer y gwanwyn

Roedd 2016 yn flwyddyn brysur yng Nghastell y Waun. Croesawyd dros 142,000 o ymwelwyr i ymweld â’r castell, archwilio’r gerddi, cael heddwch allan ar yr ystâd, a mwynhau ein digwyddiadau gwahanol. Fel elusen mae’r lefel hon o gymorth yn bwysig iawn fel gallwn ariannu prosiectau cadwraeth hanfodol.

Gyda phrif dymor mor brysur, y gaeaf yw’r amser fel arfer lle gwneir llawer o waith cadwraeth angenrheidiol. Mae’r amser hwn yn hanfodol i asesu’r castell, gerddi a’r ystâd. Mae’n amser sicrhau nad oes dim wedi’i ddifrodi, a gwneud tasgau cadwraeth a glanhau trylwyr sy’n sicrhau bod Castell y Waun yn edrych yn wych a bydd yma i genedlaethau’r dyfodol ei fwynhau.

Rydym wedi dechrau agor y castell ar benwythnosau ym misoedd Tachwedd a Chwefror ar gyfer teithiau thema cadwraeth. Mae’r rhain wedi dod yn boblogaidd iawn. Gall ymwelwyr weld sut mae’r castell yn edrych y tu ôl i’r llenni a dysgu am y math o waith sydd ei angen i gadw castell 700 oed mewn cyflwr da. 

Find out about the conservation work our team do over the winter on our conservation tours
Conservation team members performing conservation work in front of visitors as part of conservation in action
Find out about the conservation work our team do over the winter on our conservation tours

Mae cadwraeth yn ystod y gaeaf yn hanfodol, ond rydym yn llawer hapusach pan mae’r castell ar agor yn llawn eto i ymwelwyr ei fwynhau. Arwyddair yr Ymddiriedolaeth yw ‘I bawb, am byth’. Mae’r ddau beth yna’r un mor bwysig i ni.

Crëwyd y fideo hwn fel ein ffordd o groesawu’r tymor agored newydd. Mae’n diolch i’n hymwelwyr, aelodau, staff a gwirfoddolwyr am eu cymorth gwych yn 2016. Mae’n rhoi cipolwg ar beth sy’n digwydd y tu ôl i’r llenni i gael Castell y Waun yn agored bob dydd.

Mwynhewch!