Dewch Allan i Chwarae yr Haf Hwn

Family peeping through foliage at Chirk Castle

Yn chwilio am bethau i'w gwneud gyda'r teulu yr haf hwn? Mae yna ddigonedd o weithgareddau yng Nghastell y Waun i gadw'r teulu cyfan yn hapus p'un ai a ydych yn chwilio am ddigwyddiad hanesyddol neu gyfleoedd i fod yn actif a mwynhau'r ystad.

Gemau a chwaraeon gardd 

Ewch benben â theulu a ffrindiau wrth i chi wynebu heriau a gemau chwaraeon yn yr ardd. Rhowch gynnig ar chwarae draffts enfawr, hwla hwpio a phêl-fasged bach i'r rhai ifanc, neu ras sgipio! Pwy fydd pencampwr eich teulu?

Mannau Chwarae Gwyllt

Gall chwilotwyr ifanc losgi rhywfaint o egni mewn dau le chwarae yn Home Farm. Mae digonedd o le i redeg a chwarae ac mae'n lle delfrydol i gwblhau rhai o'r gweithgareddau '50 peth i'w gwneud cyn eich bod yn 11 a ¾'.

50 peth i'w gwneud cyn eich bod yn 11 a 3/4

Agosewch at fyd natur, tybed sawl un o'r '50 peth' y gallwch eu ticio oddi ar eich rhestr yn ystod eich ymweliad? Gwnewch ffrindiau gyda chwilod, ewch i wylio'r cymylau neu chwiliwch am gliwiau anifeiliaid gwyllt. Gallwch fwynhau picnic yn yr ardd hyd yn oed - ond peidiwch ag anghofio mynd â'ch sbwriel adref hefo chi. 

Cliciwch yma i weld y rhestr lawn o'r '50 peth' cyn eich ymweliad.

Rhoi cynnig ar saethyddiaeth

Ffansïo'ch hun yn dipyn o Robin Hood? Rhowch gynnig ar saethyddiaeth ar y ddôl o flaen y castell gyda chymorth ein harbenigwyr. Mae gennym offer sy'n addas i bob oed, felly gall unrhyw un roi cynnig arni!

Rhowch gynnig arni am £1 yn unig ar 20-21 Awst a 27-29 Awst. Prisiau mynediad arferol yn berthnasol.

Ail-greu Brwydr Crogen

Cymerwch eich lle ar faes y gad a gwyliwch aelodau o grwpiau ail-greu'r Canol Oesoedd yn mynd ati i ddangos un o frwydrau mwyaf eiconig Cymru mewn gwisgoedd llawn o'r cyfnod. Cymerwch gip o amgylch gwersylloedd y Cymry a'r Saeson mewn profiad hanesyddol byw a chael mewnwelediad i fywyd ar ddechrau'r Canol Oesoedd.

Ymunwch â ni am ddiwrnod ar 3 neu 4 o Fedi. Mae'r digwyddiad yn rhad ac am ddim ond mae prisiau mynediad arferol yn berthnasol.

Teithiau cerdded yr haf

Am brynhawn tawelach, mentrwch allan ar un o'n llwybrau cerdded o amgylch y parcdir diddorol a darganfyddwch dirwedd yn llawn o goed hynafol, hanes a byd natur. Codwch fap o'r Swyddfa Docynnau... po bellach y troediwch, po fwyaf a welwch!