Dewch i wirfoddoli gyda ni

Llun o Toby, un o'n gyrwyr minibysys gwirfoddol yng Nghastell y Waun

Ydych chi'n chwilio am ffordd dda o dreulio eich amser rhydd, a chael cwrdd â phobl newydd, a gwneud gwahaniaeth?

Rhywbeth i bawb

Mae gan bob un ei reswm unigryw dros wirfoddoli, o gyfarfod pobl i ddysgu sgiliau newydd a gwneud gwahaniaeth. Daw ein gwirfoddolwyr o bob math o gefndir; mae ein gwirfoddolwr ‘fengaf yn 14 blwydd oed a'r hynaf bron yn 90 mlwydd oed – nid yw oed yn rhwystr rhag gwirfoddoli!

Mae dewis eang o gyfleoedd gwirfoddoli yng Nghastell y Waun, o yrru'r minibws, garddio a bod yn dywysydd ystafell i gynorthwyo yn y siop neu efallai helpu plant ysgol i ddysgu am fywyd yn y gorffennol. Does dim gwahaniaeth beth yw eich profiad blaenorol, eich sgiliau a'ch rhesymau dros wirfoddoli, mae rhywbeth ar eich cyfer chi yng Nghastell y Waun.

Trwy wirfoddoli gallwch wneud gwahaniaeth i Gastell y Waun ac i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Gallwch hefyd elwa’n bersonol drwy wella eich hyder a’ch hunan-barch, cyfarfod pobl, dysgu pethau newydd, gweithio fel rhan o dîm, cael profiad gwerthfawr, ac efallai ddarganfod hobi / diddordeb newydd.

" Rwyf wrth fy modd yn dod i'r castell. Nid oes un diwrnod yn debyg i'r llall. ‘Dach chi byth yn gwybod beth fydd yn digwydd neu gyda phwy fyddwch chi’n cyfarfod!"
- Brian, gwirfoddolwr yng Nghastell y Waun

Mae ein gwirfoddolwyr yn werth y byd i ni

Gyda dros 150 o wirfoddolwyr, mae tîm Castell y Waun yn grŵp mawr, cefnogol ac mae croeso i chi fod yn rhan ohono. Gyda chyfleoedd ym mhob elfen o'n gwaith, mae yma rywbeth i bawb.

  • Helpwch dîm yr ardd i gadw'r gerddi bendigedig mewn cyflwr perffaith.
  • Helpwch dîm y tŷ wrth iddyn nhw agor ystafelloedd y castell i ymwelwyr.
  • Rhowch groeso i ymwelwyr a'u helpu i ffeindio'u ffordd o gwmpas.
  • Ewch ati i dorchi llewys gyda thîm y Ceidwaid sy’n gwarchod y stad.
  • Dewch â hanes yn fyw gyda'n tîm o warchodwyr mewn gwisgoedd cyfnod.
  • A llawer mwy: gweithwyr siop, gwaith gweinyddol, arweinwyr teithiau tywys,  gyrwyr minibws, trefnwyr blodau, tywyswyr grwpiau ysgol.

Sut i ddechrau

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gwirfoddoli, anfonwch e-bost gyda'ch enw a'ch manylion cyswllt at chirkcastle@nationaltrust.org.uk

Yna byddwn yn cysylltu â chi ac yn eich gwahodd i sesiwn gyflwyno ble byddwn yn esbonio mwy ynglŷn â'r gwahanol fathau o waith sydd ar gael ac yn eich cofrestru fel gwirfoddolwr.

Ar ôl hyn, byddwn yn rhoi cefnogaeth a hyfforddiant i chi fel y gallwch gyflawni’r gwaith y byddwch wedi dewis ei wneud.