Golygfeydd gwych, o'r House by the Dyke

Wyneb allanol tŷ gwyliau’r House by the Dyke

Tŷ gwledig o'r 1930au yw'r House by the Dyke. Mae’n sefyll yn agos at yr Ardd Lysiau ac mae’n edrych dros olygfa fendigedig ar hyd Clawdd Offa ac i lawr i Ddyffryn Ceiriog.

Gyda theras mawr agored y tu ôl iddo, mae'r House by the Dyke yn lle perffaith i ddadflino a mwynhau’r awyrgylch hamddenol. Mae'r ystafelloedd mawr a'r parcio helaeth yn golygu bod digonedd o le i ymlacio, a gan fod Castell y Waun a'r stad ar drothwy eich drws, a nifer o gyrchfannau twristiaeth unigryw eraill ond ychydig funudau i ffwrdd yn y car, mae’r llecyn hwn yn ganolfan wych ar gyfer darganfod y gornel fach hon o’r byd.

" Tŷ glân, wedi ei gynnal yn dda, mewn lleoliad hardd, llonydd. Rhagorol ar gyfer teithiau cerdded o garreg y drws – Clawdd Offa, camlas a thraphontydd dŵr; siopau lleol da."
- Ymwelydd i House by the Dyke, Ebrill 2015

Nodiadau i ymwelwyr

Parcio: parcio o flaen y tŷ ar gyfer nifer o geir, ar safle graean.

Cyrraedd y Tŷ: noder bod y gatiau diogelwch yng Nghastell y Waun ar gau rhwng 7.00pm a 7.30am (cau am 9pm yn yr haf). Os byddwch yn cyrraedd ar ôl yr amser hwn, gallwch gysylltu â'r Swyddog Dyletswydd drwy wasgu ar y swnyn ar y giât. Mae 'zapiwr' ar gael ar gyfer eich arhosiad sy'n rhoi mynediad 24 awr.

Gwres: mae gwres drwy baneli wal trydan yn y tŷ.

Yr Ardd: teras mawr preifat a gerddi â lawnt. Ystafell wydr yn agor at y man decin.

Cynigion: rhoddir disgownt o 10% wrth archebu lle ar y cyd â Bwthyn Home Farm Castell y Waun (cyf 008012).

Teithiau tywys: mae teithiau 'y tu ôl i'r llenni' o gwmpas y castell ar gael, fel rheol maen nhw’n cychwyn am 11.15am ar ddiwrnodau agor – gofynnwch yn y Swyddfa Docynnau am fwy o fanylion. Cynhelir digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â'r Chastell y Waun cyn i chi gyrraedd.

Y Cynllun

Llawr isaf

 • Portsh mynediad
 • Tair ystafell wely (1 ddwbl gyda gwely sled 5', un sengl ac un gyda dau wely sengl y gellir ei droi yn wely 6' ar gais)
 • Ystafell ymolchi gyda chawod drydan uwchben y bath
 • Lolfa gyda drysau'n agor i'r teras
 • Cegin
 • Toiled
 • Ystafell amlbwrpas
 • Ystafell fwyta gyda drysau dwbl yn arwain i'r ystafell wydr.

Manylion y bwthyn

Nifer y bobl: 5
Ystafelloedd gwely: 3
Diwrnod cyrraedd: Dydd Gwener
Arhosiad lleiaf: 3 diwrnod
Caniatáu cŵn: Ydym
Safon Mesen: 3

Nodweddion

 • Mae croeso i gŵn
 • Cot Baban
 • Rhewgell
 • Teledu
 • Peiriant golchi
 • Microdon

Os hoffech gael copi o'r datganiad mynediad ar gyfer y bwthyn hwn, ffoniwch y swyddfa archebu ar 0344 335 1287.