Mawrth - Goleuadau … Camera … Castell y Waun!

Efallai eich bod wedi gweld yr hysbyseb a gafodd ei darlledu yn ddiweddar gyda’r nos (yn yr egwyl hysbysebion rhwng penodau Coronation Street, a bod yn fanwl gywir) lle dangosodd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol i’r genedl, mewn ffilm yn llawn ffotograffiaeth wych a thrac sain cynnil, y profiadau arbennig sydd yn aros amdanynt yn safleoedd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Cyn i’r hysbyseb gael ei sgrinio, roedd Jon Hignett a Rhys Roberts (ymgynghorydd a oedd yn gweithio yn Erddig tan yn ddiweddar) wedi penderfynu gwneud fideo tebyg am Gastell y Waun, gan ganolbwyntio ar y gwaith o ‘agor’ y castell yn y bore wrth baratoi ar gyfer dechrau tymor newydd.

Dywed Jon, “bwriad y ffilm yw bwrw golwg ar y gwaith sy’n digwydd y tu ôl i’r llenni … ac edrych ar rai o’r pethau hynod sydd yn gysylltiedig â gweithio mewn castell 700 mlwydd oed. Rydym yn ceisio canolbwyntio ar ein prif amcanion sef cadwraeth (am byth) a gwneud lleoedd arbennig ar gael (i bawb). Rydym yn gobeithio y bydd y fideo yn ysbrydoli pobl ac yn croesawu a diolch i ymwelwyr wrth i ni baratoi i ailagor y castell yn llawn yn 2017”

Daeth y syniad a’r bwrdd stori yn dilyn sgwrs rhwng Jon a Rhys, ac aeth y ddau ati i’w ddatblygu.

Yna daeth Rhys â Graham a Hollie o ‘Follow Films’, cwmni ffilm o ogledd Cymru, a daeth y cyfan at ei gilydd. Ar ôl deuddydd o ffilmio ac un diwrnod o drosleisio, cyfieithwyd y bwrdd stori gwreiddiol (rydym yn cynnwys brasluniau Jon er mwyn dangos y gall rhywbeth gwych darddu o bethau bach …) yn ffilm ddifyr sydd yn rhoi hwb i’r galon – ac sydd hefyd yn atgoffa ein hymwelwyr am un o’n pedwar prif neges, yn barod ar gyfer dechrau’r tymor newydd.

Gallwch wylio’r fideo ar wefan Castell y Waun, ar Blog Castell y Waun a sianel You Tube yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru, a bydd yn cael ei rannu ar dudalen Facebook Castell y Waun a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol a’r cyfrifon Twitter yn yr wythnosau i ddod.

O.N. Bu sawl aelod o staff Castell y Waun yn dal eu hanadl i weld a fyddai eu hymddangosiad ar y sgrin yn arwain at enwebiad Oscar, ond yn anffodus maen nhw’n dal i aros i glywed.