Penwythnos crefftau ac addurniadau pren Nadolig

Addurn Nadolig traddodiadol 'gods eye' yn hongian ar goeden Nadolig

Ar 3-4 Rhagfyr dewch i gyfarfod James o ‘Woodland Classroom’, wrth iddo ddangos sut i greu addurniadau Nadolig traddodiadol. Bydd cyfle i weld ei waith, a rhoi cynnig arni eich hun am ddim.

O 3 Rhagfyr byddwn yn paratoi Castell y Waun ar gyfer y Nadolig, gan gynnwys creu ein haddurniadau canoloesol ein hun, a bydd cyfle i chi roi cynnig arni hefyd!

Bydd James yn arwain taith chwilota bob dydd rhwng 10am ac 11am ac mae croeso i chi ymuno ag ef. Yna gallwch gyfarfod James yn Nhŵr Adam i ddysgu sut i wneud addurniadau naturiol, traddodiadol, fel blodau’r Sipsiwn, torchau, Llygaid Duw a mwy, neu ddynion eira o goed a ffyn Siôn Corn ar gyfer y plant.

I fynd ar y daith chwilota, dewch i fynedfa Porthcwlis cowrt y Castell am 10am. Cynhelir y sesiwn grefftau o 11am bob dydd yn Nhŵr Adam, gan orffen am 4pm.

Bydd y daith chwilota yn dilyn llwybrau yn y coetir felly gwisgwch ddillad cynnes ac esgidiau addas. Cynhelir y gweithgareddau crefft yn Nhŵr Adam lle gall fod yn oer, felly gwisgwch ddillad cynnes.

Bydd y daith fforio yn dilyn llwybrau anwastad ag arwyneb rhydd, a gallant fod yn fwdlyd, felly nid yw’r daith yn addas ar gyfer cadeiriau olwyn. Mae mynediad i Dŵr Adam lle cynhelir y gweithgareddau crefft yn addas ar gyfer cadeiriau olwyn.

Ni chodir tâl am y sesiynau crefft, ond rhaid talu pris mynediad arferol – gweler ein gwefan. Mynediad am ddim i aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Os hoffech gyfrannu at gost y deunyddiau byddem yn ddiolchgar iawn, neu gallwn ddefnyddio eich addurn ar gyfer ein Nadolig Canoloesol.