Penwythnosau Nadolig Canoloesol Castell y Waun

Ymwelydd ifanc yn dysgu am hanes y Nadolig canoloesol gan Arglwydd Anghyfraith, Castell y Waun

10-11 a’r 17-18 Rhagfyr. Ymunwch â ni i fwynhau Nadolig canoloesol traddodiadol. Byddwn yn gweddnewid cowrt Castell y Waun yn wledd ganoloesol i’r synhwyrau ag arogleuon, synau, golygfeydd a blasau dathliadau canoloesol traddodiadol.

Dewch i fwynhau ein trydydd Nadolig canoloesol yng Nghastell y Waun i weld sut fyddai pobl yn dathlu’r Nadolig 700 mlynedd yn ôl.

Beth fydd i’w weld eleni:

  • Cymeriadau canoloesol yn y cowrt.
  • Pwcedi tân.
  • Crefftau, yn cynnwys gwneud canhwyllau, gosodiadau bwrdd, a gwaith lledr.
  • Cyfle i flasu bwyd a diod Nadoligaidd canoloesol, gan gynnwys mins peis â chig a sbeis, a thorthau sinsir traddodiadol.
  • Sioeau mud.
  • Cerddoriaeth.
  • Adrodd straeon.
  • Addurniadau canoloesol traddodiadol yn y castell.

Nid oes angen archebu ymlaen llaw (ond rhaid archebu lle yn Groto Siôn Corn). Prisiau mynediad arferol. Am ddim i aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

I gael mwy o wybodaeth ffoniwch 01691 777701, neu ebostiwch chirkcastle@nationaltrust.org.uk

Gwybodaeth

Cynhelir rhai gweithgareddau yn yr awyr agored, felly gwisgwch ddillad cynnes!
Cŵn Cymorth yn unig.
Ni fydd mynediad i bob rhan o’r digwyddiad yn hygyrch i bawb. Gweinir y bwydydd canoloesol i fyny’r grisiau, ond bydd staff yn hapus i gario eitemau i lawr atoch os oes angen. Mae croeso i chi ofyn am gopi o’n datganiad mynediad os oes gennych unrhyw gwestiynau.