Ymweliadau Hunan-dywys

Tad a merch yn defnyddio'r offer addysg hunan-dywys yng Nghastell y Waun

O grwpiau ysgol i glybiau gwyliau, sgowtiaid, geidiaid, grwpiau meithrin a chlybiau ieuenctid, mae Castell y Waun yn cynnig diwrnod arbennig i unrhyw grŵp hunan-dywys.

Dechreuwyd ar y gwaith o adeiladu Castell y Waun yn 1295, a hwn yw'r unig un o gestyll y gororau Edward I y mae pobl wedi byw ynddo'n barhaus ers iddo gael ei gwblhau yn 1310. Mae hyn yn golygu bod gan Gastell y Waun hanes hir, lliwgar ac unigryw. Oherwydd hyn gall eich ymweliad gynnig pob math o brofiadau sy’n addas ar gyfer dysgu pynciau ysgol ac ar gyfer datblygiad unigolion.

Beth alla i ei weld?

Ewch i weld Tŵr Adam o'r Canol Oesoedd. Ydych chi'n ddigon dewr i fynd lawr i'r dwnsiwn? Ar y penwythnos a thrwy gydol gwyliau'r ysgol bydd dehonglwyr mewn gwisg gyfnod o'r Canol Oesoedd wrth law i ddod â'r cyfnod hwn mewn hanes yn fyw.

Mae'r Ystafelloedd Crand yn adrodd stori'r castell o 1595 ymlaen, pan ddaeth Castell y Waun yn gartref i'r teulu Myddelton.

Yn yr Adain Ddwyreiniol isaf, rhyfeddwch at ffordd ysblennydd o fyw yr Arglwydd Howard de Walden, a fu'n rhentu Castell y Waun rhwng 1910 a 1946.

Mae'r gerddi'n ddiddorol ac yn hardd trwy gydol y flwyddyn, o'r carpedi hyfryd o eirlysiau ar ddechrau'r gwanwyn i’r lliwiau dail bendigedig yr hydref.

Mae gennym hefyd stad fawr i'w darganfod. Yn yr Home Farm, mae gennym fan chwarae ac adeiladu den sy'n boblogaidd gydag ymwelwyr o bob oedran. Yna gallwch fynd am dro ar hyd y llwybr coed, drwy ardal sy’n llawn coed hynafol ac sydd hefyd yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig.

Adnoddau

Costau

Gall Grwpiau gydag AGA* ymweld â Chastell y Waun am ddim.

*Mae Aelodaeth Grwpiau Addysg (AGA) ar gael i grwpiau addysg dielw sy’n cynnwys disgyblion neu fyfyrwyr mewn addysg llawn amser. Gallwch ymaelodi cyn eich ymweliad neu brynu’r aelodaeth ar y diwrnod.

Cewch fwy o wybodaeth yma http://www.nationaltrust.org.uk/membership/educational-group-memberships/ (Saesneg yn unig)

Os nad oes gennych AGA, bydd rhaid i chi dalu'r tâl mynediad grŵp i'r castell (mae hwn ar gael i grwpiau o 15 person neu fwy).

Tâl mynediad grŵp 2015:

Oedolyn: £8.72
Plentyn: £4.36

Archebu Lle

Rhaid i bob grŵp archebu eu hymweliad ymlaen llaw. Os am archebu lle, cysylltwch â'r Swyddog Pontio, Rachel Harding, ar 01691 776309 neu drwy rachel.harding@nationaltrust.org.uk