Adfer winsh Little Milford

Mae gwaith cadwraeth hanfodol i achub darn o beirianwaith cloddio glo, a ddarganfuwyd yng Nghoetiroedd Cleddau, wedi’i gwblhau gan dîm o wirfoddolwyr yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Gyda chefnogaeth gwarchodwr peirianneg, ymrwymodd ein gwirfoddolwyr fwy na 350 o oriau i adfer y winsh hanesyddol a ddefnyddiwyd yn ngwaith cloddio glo Coedwig Little Milford. 

Credwn fod y winsh, a ddarganfuwyd yn y coetir ger Stumpy Corner ac a oedd yn dangos arwyddion o ddirywiad, yn dyddio o rhwng diwedd y 19eg ganrif a dechrau’r 20fed ganrif.

Tybir bod y winsh, a gynhyrchwyd gan Stephens of Pembroke, wedi cael ei gweithredu gan weithwyr benywaidd a’i defnyddio i godi rwbel (creigiau gwastraff neu ddeunydd a daflwyd o’r neilltu yn ystod gwaith cloddio) wrth balu siafftiau i gael mynediad i fynedfeydd draenio llorweddol. 

Roedd y gwaith cadwraeth yn cynnwys clirio’r isdyfiant a’r ardal lle’r oedd y winsh wedi’i lleoli’n flaenorol, gan ddatgymalu’r peirianwaith trwm (tua 500kg) i’w gludo i’r gweithdy. Wedyn, cynhaliwyd gwaith adfer amrywiol, gan gynnwys glanhau, preimio a pheintio. 

Mae’r winsh nawr wedi’i symud i’w chartref newydd ger maes parcio uchaf Little Milford yn Hook ac mae ar ddangos i ymwelwyr.

Gan sôn am y gwaith cadwraeth, dywedodd ceidwad yr ardal, Matt Thompson: “Mae ein gwirfoddolwyr wedi gweithio’n eithriadol o galed i adfer y winsh ac ry’n ni wrth ein boddau o allu rhannu mwy o orffennol diwydiannol yr ardal gydag ymwelwyr.

“Bydd gwaith cynnal a chadw rheolaidd yn cael ei wneud gan ein tîm i sicrhau bod y darn pwysig hwn o dreftadaeth leol yn cael ei warchod ar gyfer y dyfodol.”

Ymrwymodd gwirfoddolwyr fwy na 350 awr i adfer y winsh
Volunteers with the winch
Ymrwymodd gwirfoddolwyr fwy na 350 awr i adfer y winsh