Bywyd gwyllt Coedwigoedd Cleddau

Chwiwell yn hedfan dros ddŵr

O adar dŵr ac adar rhydiol i goed deri hynafol, mae Coedwigoedd Cleddau yn llawn bywyd gwyllt rhyfeddol.

Bywyd Gwyllt

Mae dyfroedd yr afon Cleddau yn gartref i bob math o greaduriaid, yn enwedig adar dŵr ac adar rhydiol. Fe welwch chi lawer o rywogaethau yma dros y flwyddyn – fel y crëyr bach, y chwiwell, gwalch y pysgod a’r crëyr llwyd.

Mae’n gynefin cyfoethog i adar y goedwig hefyd. Mae’r gwybedog brith a’r tingoch wedi cael eu cofnodi yma, ynghyd ag adar fel y llwydfron a thelor yr ardd. Mae clywed côr y wig fan hyn yn ystod y gwanwyn yn brofiad bythgofiadwy.

Mae un o ieir bach yr haf prinnaf Sir Benfro, y brithribin brown, yn defnyddio’r cynefin ar hyd ymylon y goedwig yn West Williamston. Os y’ch chi’n lwcus fe welwch chi rai yn hedfan yn hwyr yn yr haf.

Planhigion

Coed deri hynafol yw sêr y sioe yn y lleoedd hyn, yn enwedig yn Lawrenni. Hwnt ac yma fe welwch chi hefyd goed cyll, bedw a chelyn – yn enwedig yng nghoedwig Little Milford.

Mewn mannau eraill mae coed fel yr onnen a’r sycamorwydden yn tyfu, ac mae digonedd o gennau a ffyngau i’w gweld ym mhob man. Os crwydrwch chi allan o’r coedwigoedd ac at lan y dŵr fe welwch chi drwch o lwyni drain duon a rhai planhigion anghyffredin fel tegeirian y wenynen.