Little Milford

Golygfeydd dros y dŵr o Little Milford

O bwll glo i blanhigfa gonwydd – mae Little Milford wedi gweld ei siâr o hanes dros y canrifoedd. Erbyn hyn mae’n hafan i fywyd gwyllt a cherddwyr. Ry’n ni’n gweithio i adfer y goedwig dderi nôl i’w chyflwr ysblennydd gwreiddiol.

Yn ystod y 1900au torrwyd tua tri chwarter o’r coed deri gwreiddiol er mwyn creu planhigfa goed fasnachol, ond ry’n ni nawr yn newid y safle yn ôl i’w gyflwr gwreiddiol.

Dilynwch y llwybrau a’r cylchdeithiau ac fe welwch chi’r goedwig yn dychwelyd i’w gwreiddiau. Cewch edmygu’r coed deri ac mae ambell gollen, bedwen a choeden gelyn yn eu plith hefyd.

Ewch i chwilio am gliwiau’r gorffennol; gallwch weld olion odynnau calch a hen weithfeydd glo o’r llwybrau

Stori Little Milford

Mae’r goedwig yn dyddio nôl i’r 11eg ganrif, o leiaf. Mae pobl wedi defnyddio’r coed collddail erioed. Roedd y Normaniaid yn defnyddio’r pren fel tanwydd ac ar gyfer adeiladu, ac roedd coed deri yn cael eu bôndorri yma’n rheolaidd tan y 1920au.

Roedd glo yn bwysig yn yr ardal ar un adeg hefyd. Pan oedd pentef bach Hook ar ei anterth roedd glo anthracit yn cael ei gloddio o nifer o byllau bychain – caeodd yr olaf yn 1959.

Roedd Little Milford yn safle masnachol yn ystod y cyfnod hwn. Torrwyd ardaloedd helaeth o’r coed collddail a phlannwyd y tir gyda choed conwydd.

Rhoddwyd y tir a nifer o dai i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn 1975 gan Mr Harcourt Roberts. Roedd yn ddisgynnydd i’r teulu a fu’n arbrofi gyda choedwigaeth fasnachol ar y tir.

Ry’n ni wedi bod yn rheoli’r coed conwydd ac yn gofalu am y goedwig ers hynny. Yn ystod 2012 fe wnaethon ni dorri a chynaeafu’r rhan fwyaf o goed ac fe blannwyd y tir eto gyda chymysgedd o goed collddail.

Ry’n ni bellach yn gofalu am Dŷ Fferm Little Milford a Phorthdy Little Milford fel tai gwyliau. Maen nhw’n cynnig lleoedd braf a thawel, yng nghanol aber goediog, i gael gwyliau ymlaciol.