West Williamston

Mae cymysgedd o forfa heli, lleiniau mwdlyd a chilfachau llanw yn West Williamston; mae’n lle da i wylio bywyd gwyllt ac i ddianc o brysurdeb byd.

Mae’r pentir bach hwn yn gorwedd yn rhan uchaf aber yr afon Cleddau Ddu, yn y fan lle mae afonydd Caeriw a Cresswell yn cwrdd. Mae West Williamston yn fan tawel, digyffro ac mae’n cael ei reoli fel gwarchodfa natur drwy brydles i Gymdeithas Bywyd Gwyllt De a Gorllewin Cymru  Wildlife Trust of South and West Wales

Dewch â’ch binocwlars ac mae’n siŵr y gwelwch chi bob math o anifeiliaid sy’n byw yn y gornel fach braf hon o Sir Benfro. Mae’r lleiniau mwdlyd a’r morfa heli ar lan y dŵr yn boblogaidd gydag adar dŵr ac adar rhydio, ac mae ‘na olygfeydd braf ar hyd y glannau hyn hefyd.

Rownd y gornel fe welwch chi’r cilfachau bach creigiog sy’n arwain at hen chwareli calchfaen. Maen nhw’n dyddio nôl i’r 18fed ganrif ac fe gawson nhw eu hagor a’u sythu fel y gallai llongau ddod yn nes at y chwareli er mwyn cael eu llwytho. Ond erbyn hyn mae’n nhw’n cau lan gyda llystyfiant morfa heli.     

Cerddwch mewn i’r goedwig gyfagos ac fe welwch chi goed onnen a sycamorwydden. Os y’ch chi’n lwcus mae’n bosib y gwelwch chi un o ieir bach yr haf prinnaf Sir Benfro, sef y brithribin brown. Mae’n hedfan ym mis Awst.