Gwaith y gaeaf yng Ngardd Goedwig Colby

Colby Woodland Garden in winter

Gyda’r Nadolig ar y trothwy a’r dyddiau’n byrhau, mae’n bryd bwrw golwg nôl ar y flwyddyn a fu yma yng Ngardd Goedwig Colby.

Pŵer pawb

Nawr fod dyddiau hirddydd haf wedi hen ddod i ben, mae’n amser bwrw 'mlaen gyda’r gwaith caib a rhaw a gorffen gwaith y gaeaf yng Ngardd Goedwig Colby. Mae llawer yn digwydd tu ôl i’r llenni er mwyn gofalu am y lle arbennig hwn.

Ry’n ni’n ffodus i gael tîm helaeth ac ymroddedig o wirfoddolwyr yma sy’n rhoi o’u hamser gydol y flwyddyn i helpu cynnal y gerddi.

Gwaith y gaeaf

Unwaith i’n rhaglen ddigwyddiadau ddod i ben gyda’r Ffair Aeaf ganol mis Tachwedd, mae ein sylw yn troi at y gwaith di-ddiwedd o gynnal a chadw llwybrau a chlirio’r dail.

Mae angen clirio gwerth tymor llawn o dyfiant yng Nghoedwig y Gorllewin er mwyn arddangos ein sioe ogoneddus o flodau’r gwanwyn a charped o glychau’r gog, felly fe fyddwn yn treulio wythnosau lan yn y goedwig yn tocio planhigion sydd wedi gordyfu a gwneud gwaith coedio hanfodol.

Wrth i ni glirio rhododendronau sy’n ymledu ac ardaloedd blêr yn yr ardd, fe fyddwn hefyd yn treulio llawer o amser ar un o fy hoff agweddau i o’r swydd, sef ail-blannu.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae plannu ar raddfa eang wedi digwydd yng Ngholby yn ystod misoedd y gaeaf. Ry’n ni’n archebu’r planhigion yn niwedd yr haf, ar ôl clustnodi lle ar eu cyfer er mwyn ail-blannu ar hyd a lled yr ardd. Wedyn, os bydd y tywydd yn caniatáu, fe fyddwn yn plannu, coedio a thaenu gwellt yn y cyfnod cyn y Nadolig ac i’r flwyddyn newydd.

Mae sawl un wedi fy holi am faint a siâp y planhigion ry’n ni’n eu plannu – mae tyfiant planhigion a sut fyddan nhw’n edrych i genedlaethau’r dyfodol yn rhan bwysig o 'ngwaith i.

Edrych ymlaen

Mae’r rhan fwyaf o waith plannu eleni wedi ei orffen nawr a dim ond ychydig wythnosau sydd tan y Nadolig, felly mae hefyd yn amser edrych ymlaen tuag a y Flwyddyn Newydd a thymor 2018 yma yng Ngardd Goedwig Colby.