Ionawr 2018 yng Ngardd Goedwig Colby

Gardening team in action at Colby

Nawr bod gwyliau’r Nadolig wedi dod i ben, mae’n bryd meddwl am dymor newydd 2018 yma yng Ngardd Goedwig Colby.

Gwaith y gaeaf yn parhau

Mae gyda ni ychydig wythnosau nawr i gael yr ardd i’w chyflwr gorau cyn i’r cennin Pedr, eirlysiau a llwyni blodeuol y gaeaf ddechrau denu’r sylw i gyd. Mae persawr Hamamelis molis neu gollen ystwyth Tseina yn llenwi’r lle, os byddwch yn ddigon ffodus i grwydro yng nghyffiniau y gelli fechan ohonyn nhw a blannwyd dair mlynedd nôl yng Nghoedwig y Gorllewin.

Persawr collen ystwyth Tseina yn llenwi’r lle
Close-up of Chinese witch hazel
Persawr collen ystwyth Tseina yn llenwi’r lle

Chwarae naturiol

Mae ein tîm o wirfoddolwyr wedi bod yn brysur hefyd yn clirio ar hyd glannau’r nant. Erbyn hyn, dyma un o’r elfennau allweddol yn ein darpariaeth o fannau chwarae naturiol i ymwelwyr am fod pobl yn treulio oriau ger y nant yng nghwmni ein hwyaid neu gyda’u rhwydi. Golygfa i lonni’r galon yw gweld teuluoedd yn creu argae bach yn ystod y misoedd braf a chwarae gyda theganau naturiol byd natur.

Strimio, tocio a chadw’n gynnes

O ran gweddill y mis, dal ati sydd raid. Strimer a thociwr yn barod, a thanllwyth o dân nawr ac yn y man i gynhesu bysedd a bodiau oer, gan gadw un llygad ar wyliau hanner tymor mis Chwefror pan fydd y siop yn agor ei drysau i’r don gyntaf o ymwelwyr.