Y Gaeaf yng Ngardd Goedwig Colby

Gardd Goedwig Colby yn yr eira

Mae Colby yn ardd ar gyfer pob tymor, gyda digonedd i’w weld a’i wneud dros fisoedd oer y gaeaf. Felly gwisgwch amdanoch yn gynnes ac ewch ati i archwilio.

Ar yr adeg hon o’r flwyddyn, mae’n syndod i weld cynifer o liwiau cochlyd yng ngardd Colby. Mae’r coedwigoedd yn llawn o gelyn a’u haeron yn tywynnu’n llachar. Chwiliwch am frigau coch y gwyros ar hyd ymylon y ddôl a blodau crafanc-yr-arth gwritgoch yn yr ardd furiog.

Mae gan rhododendron ‘Llawenydd y Nadolig’ enw priodol iawn ac mae yn ei flodau o ddiwedd Ionawr, mae rhisgl gwyn y coed bedw yn disgleirio yn haul y gaeaf, ac wrth gwrs, mae’r coedwigoedd yn llawn o goed pinwydd. Wrth i’r gaeaf fynd yn ei flaen, cadwch lygad yn agored am y lili wen fach gynnar wrth i’r blodau ddechrau dod i’r golwg yn hwyr ym mis Chwefror.  

Wrth i chi ddilyn y llwybrau, cewch weld y gorau sydd gan y tymor i’w gynnig, a chael eich adfywio ar yr un pryd wrth fynd am dro. Crwydrwch yn hamddenol neu cyflymwch eich camau os am golli bach o bwysau wedi’r Nadolig. Mae’r llwybrau yn addas ar gyfer cŵn hefyd, felly’n berffaith os ydych am gael y teulu cyfan allan yn yr awyr agored.

Go for a refreshing winter walk at Colby
Colby Woodland Garden in the snow
Go for a refreshing winter walk at Colby

Bywyd gwyllt y gaeaf

Mae’n rhaid dod yma i wylio bywyd gwyllt y gaeaf, a’r robin goch sydd i’w weld yn gyson yma drwy’r tymor. Mewn mannau eraill, chwiliwch am y dryw eurben o amgylch y ddôl, y dryw penfflamgoch yn chwilota am fwyd yn yr iorwg sy’n tyfu dros waliau’r ardd furiog, ac am y trochwyr ger y nant.

Dewch â’ch ymweliad i derfyn drwy gerdded i ben Coedwig y Gorllewin i weld y golygfeydd o’r môr neu arhoswch ychydig yn hirach i weld prydferthwch y machlud yn y gaeaf.