Gardd y Tolldy

Yn yr 1890au, roedd ceidwaid y tolldy, David a Maria Williams, yn gofalu am y bont grog 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos, 365 diwrnod y flwyddyn. Roedd Maria hyd yn oed yn cymryd golch i mewn gan bobl yr ardal er mwyn cael digon o arian i gynnal y teulu.

Yn ystod ei gyfnod fel ceidwad tolldy Pont Grog Conwy, er mwyn helpu i fwydo’i deulu o chwech, aeth David ati i greu gardd lysiau. Byddai’n gwerthu bwyd oedd ganddo dros ben i bobl oedd yn croesi'r bont.

Ers 2013, mae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn cydweithio â chwmni Bwyd Bendigedig (Incredible Edible) i ail-greu gardd David.

Aelodau o Bwyd Bendigedig yn gweithio'n galed yng ngardd y bont.
Aelodau o dîm Bwyd Bendigedig yng ngardd Pont Grog Conwy
Aelodau o Bwyd Bendigedig yn gweithio'n galed yng ngardd y bont.

Grŵp gwirfoddol yw Bwyd Bendigedig ac maent yn gweithio’n ddiflino i sicrhau bod yr ardd yn llawn llysiau blasus a pherlysiau sawrus. Maent hyd yn oed yn annog ymwelwyr i bigo bwyd sy’n cael ei dyfu yno a’i brofi, gan roi elfen unigryw i’r profiad.   Mae bron fel camu yn ôl i'r cyfnod pryd y byddai David a Maria eu hunain yn gofalu am yr ardd fechan.