Gwersyllfa Hafod y Llan

Wedi’i swatio ym mhrydferthwch dyffryn Nant Gwynant yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri, mae’r wersyllfa syml hon, addas i deuluoedd wedi’i lleoli’n ddelfrydol ar gyfer archwilio’r ardal amgylchynol.

Sylwer; Bydd y gwersyll yn cau ar 30 Hydref ac yn ail-agor 8 Ebrill.

Yng nghanol y mynyddoedd

Mae’r wersyllfa wedi’i lleoli ar odre Eryri sy’n berffaith os ydych yn bwriadu cerdded i fyny Eryri. Ar ben yr wersyllfa gallwch ymuno â Llwybr Watkin a fydd yn eich arwain at y copa. Byddwch yn ymwybodol fod Llwybr Watkin yn wyth milltir (yna ac yn ôl) gyda dringfa o 3,330 o droedfeddi. Felly cynlluniwch ymlaen llaw a dewch ag offer priodol.

Os nad yw Eryri yn apelio atoch mae digonedd o deithiau ar droed eraill ar gael. Ymwelwch â phentref hynod Beddgelert (ond tair milltir i ffwrdd) lle gallwch fynd am dro ar hyd afon hardd Aberglaslyn ac i fyny Cwm Bychan, neu dilynwch y llwybr llên gwerin Cymru i fedd Gelert.

Os ydych yn chwilio am rywbeth agosach at y wersyllfa fe allech roi cynnig ar lwybr fferm Hafod y Llan neu gerdded i Craflwyn.

Amgylchoedd hamddenol 

Mwynhewch nosweithiau hir yn syllu ar y sêr neu’n ymlacio o amgylch y tân gwersyll, 
Mae cyfleusterau’n cynnwys cawodydd poeth, blociau toiledau, tân gwersyll, sychdaflwr a maes parcio (drws nesaf i’r wersyllfa). 
 
Rydym yn gweithredu ar bolisi cyntaf i’r felin, felly nid oes angen archebu oni bai eich bod yn grŵp mawr. Rydym fel arfer ar agor o wyliau’r Pasg hyd hanner tymor fis Hydref (gan ddibynnu ar y tywydd). 
 

Cyfraddau

  • Oedolion - £7.50 yr un fesul noson 
  • Plant  (dan-16) - £4 yr un fesul noson 
  • Tannau - £7 y tân fesul noson, yn cynnwys coed
  • Grwpiau sgowt o bob oedran - £6 y noson 
Ar gyfer ymholiadau, cysylltwch â'r gwersyll drwy e-bost.
 
Sylwer; Bydd y gwersyll yn cau ar 30 Hydref ac yn ail-agor 8 Ebrill.