Cerdded Nant Gwynant yn yr hydref

Llwybr cerdded

Ewch allan yr hydref hwn a chrwydro llethrau isaf yr Wyddfa a Nant Gwynant er mwyn darganfod tirwedd yn gyforiog o hanes a lliwiau cyfoethog.

Cerdded drwy lennyrch coediog mewn dyffryn tawel

Ewch o dan nenfwd cringoch coetir derw, gan gadw golwg am ffwng diddorol ar y daith. Ewch i fyny Llwybr enwog Watkin drwy gaeau agored o wyrdd ysgafn a lliw rhwd rhedyn gwyw yng Nghwm Llan. Pasiwch afeilion diddorol tŷ Cwm Llan ac ewch yn eich blaen i Graflwyn, gan chwilio am y geifr gwyllt wrth iddyn nhw ddechrau dod i lawr o’r llethrau i chwilio am gysgod yn y llennyrch coediog.

Nant Gwynat in early morning mist

Map

Map route for Nant Gwynant autumn walk

Dechrau:

Maes parcio Bethania, Llwybr Watkin, cyfeirnod grid: SH627506

1

O faes parcio Bethania (oddi ar yr A498) ymunwch â Llwybr Watkin. Ewch drwy’r coetir derw am Gwm Llan.

Darllen mwy

2

Unwaith y byddwch wedi gadael y coetir, dilynwch y llwybr graean nes cyrraedd arwyddbost, sy’n eich cyfeirio i’r de-orllewin ar lwybr at Fylchau Terfyn.

3

Daliwch i fynd ar y llwybr graean nes cyrraedd arwyddbost, sy’n eich cyfeirio i’r de-orllewin ar lwybr at Fylchau Terfyn.

4

Dilynwch y llwybr sydd wedi ei arwyddo drwy’r dyffryn tawel hwn. Byddwch yn cyrraedd wal arall o fewn tri chwarter milltir (1.2km). Ar ôl mynd dros y wal a thrwy’r grug byddwch wedi cyrraedd man uchaf y daith.

Darllen mwy

5

Wrth i chi gerdded i lawr y llwybr, byddwch yn cyrraedd hen ffordd drol. Ewch ar ei hyd nes cyrraedd camfa. Ar ôl croesi’r gamfa, trowch ar eich union i’r dde tua’r afon. Croeswch yr afon gan gymryd gofal ar y cerrig camu ac ymlaen â chi nes cyrraedd camfa arall.

Darllen mwy

6

Ar ôl croesi’r gamfa, dilynwch y llwybr sydd wedi ei arwyddo i lawr at Craflwyn a phen y daith.

Diwedd:

Craflwyn, cyfeirnod grid: SH628507

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Cerdded Nant Gwynant yn yr hydref

Tirwedd

Cau

Mae’r daith gerdded hon yn cynnwys llwybrau graean, camfeydd, llidiardau, darnau serth a darnau mwdlyd.

Croeso i gŵn ar dennyn.

Cerdded Nant Gwynant yn yr hydref

Cysylltwch â ni

Cau
Cerdded Nant Gwynant yn yr hydref

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Nant Gwynant, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4NR
Ar drên

Gorsaf Bangor – taith 1 awr mewn car i’r man cychwyn.  Betws y Coed – taith 35 munud mewn car i’r man cychwyn.

Ar y ffordd

Teithio o ardal Bangor (A55) – ewch tua’r de ar briffordd yr A5 i Gapel Curig (tua 15 milltir (24km)).  Troi i’r dde yng Nghapel Curig at Borthmadog, Beddgelert ar yr A498.  Arhoswch ar y ffordd hon am tua 11 milltir (18km) nes cyrraedd maes parcio Bethania.

Ar fws

Mae gwasnaeth bysiau Sherpa’r Wyddfa’n mynd heibio’r man cychwyn.

Cerdded Nant Gwynant yn yr hydref

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Toiledau cyhoeddus a chaffi ger maes parcio Bethania
  • Croeso i gŵn ar dennyn